23 Ekim 2014 Perşembe

İngilizce A1.1 Harf Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2014-2015 9. Sınıf İngilizce - Sayfa 64

İngilizce A1.1 Harf Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2014-2015 9. Sınıf İngilizce - Sayfa 64


B. Now listen and tick the sounds you hear.
KEY
                    finishes    goes    works    likes    sleeps    relaxes
starts /s/                                    x                       x
comes /z/                       x                      x
watches /ız/      x                                                              x

B. Read Jessica’s diary and check your answer.

KEY
They are twins/ twin sisters

3 yorum: