10 Ekim 2014 Cuma

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 29

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 29


1. Okuduğunuz metinden yararlanarak toplum hâlinde yaşamada dilin önemini belirtiniz.


Dil, toplumun ortak malıdır. Bir topluluğu toplum yapan dildir. Dil, toplumun bireylerini birbirine bağlar, maddi ve manevi değerleri yansıtır, insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin sürdürülmesini sağlar.


2. “Milletlerin hayat görüşleri, düşünce tarzları, zekâ keskinliği, ruh derinliği ve duygu inceliği o mille­tin dilinde saklıdır. Atasözleri, özdeyişler bunun en güzel belirtileridir. ‘Dil düşüncenin aynasıdır.’ sözü bunu anlatır.”
Yukarıdaki paragrafta millete ait hangi unsurların ulusal kimliğin oluşmasında etkili olduğu belirtil­mektedir? Bu düşünceden hareketle kültür ve sanat etkinliklerinin dille ilişkisini belirtiniz.
Dil, bir milletin kültürünü yansıtır. Bir milletin yaşam tarzı, hayata bakışı, duyguları diller ortaya koyduğu eserlerde görülür. Bir millet nasıl yaşıyorsa dili de ona göre şekillenir. Milletin kültür ve sanat etkinliklerinde dilin büyük rolü vardır. Bunlar dil aracılığıyla günümüze taşınır.


3. Okuduğunuz metinden yararlanarak kültür ürünlerinin, bilimsel buluşların, kişisel tecrübelerin ku­şaktan kuşağa aktarılmasında dilin önemini dil-kültür ilişkisini de dikkate alarak tartışınız. Ulaştığınız so­nucu defterinize not ediniz.
Dil bir toplumun her türlü sosyal ve bireysel etkinliklerini, kültürünü, bilimsel çalışmalarını, deneyimlerini nesilden nesile taşır. Diğer milletlerin bilim ve sanat faaliyetlerini de dil aracılığıyla takip edebiliyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder