9 Ekim 2014 Perşembe

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 38

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 38


ANLAMA, YORUMLAMA
1. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması dilde yeni kelimelerin türetilmesini kolaylaştırıyor mu? Düşünce­lerinizi açıklayınız.

Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması dilde yeni kelimelerin türetilmesini kolaylaştırır. ( göz-cü, göz-lük, göz-lük-çü, göz-cü-lük)


2. Sınıfa getirdiğiniz Türk dünyası haritasını tahtaya asınız. Türkçenin konuşulduğu dünya ülkelerini bu harita üzerinde gösteriniz.

3. Moğolca, Türkçeye en çok benzeyen dildir. Bu açıdan Moğolca bilen biri Türkçeyi kolay öğrenebilir mi? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Moğolca, Türkçeye sözcük, cümle yapısı, gramer özellikleri bakımlarından Türkçeye benzediği için Moğolca bilen bir kişi Türkçeyi rahatlıkla öğrenebilir.

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Dünya dilleri ses sistemi, yapı ve söz dizimi bakımından gruplara ayrılır. (D)
Çince, Tibetçe ve Siyamca tek heceli dillerdir.       (D)
Türkçe, Ural - Altay dil ailesinin Altay koluna ait, sondan eklemeli diller grubundadır. (D)
2. Aşağıdakilerden hangisi köken bakımından gruplandırılan dünya dil ailelerinden biri değildir? 
A. Hint-Avrupa Dil Ailesi        B. Hami - Sâmi Dil Ailesi
C. Çin-Tibet Dil Ailesi          D. Germen Dil Ailesi
E. Ural-Altay Dil Ailesi

CEVAP: D

3. Aşağıdakilerden hangisi Hint - Avrupa dil ailelerinin bir üyesi değildir?
A. İslavca   B. Germence       C. İtalyanca         D. Yunanca         E. Moğolca

CEVAP: E


1 yorum: