8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 16

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 16

b)   Süleyman Çelebi'ye ait yukarıdaki mesnevide Hz. Muhammed'in hayatı anlatılmaktadır. Eser, dinî konulu bir mesnevidir. Yukarıdaki şiirin yazıldığı dönemle ilgili neler söylenebilir?
c)  "Göç Destanı" ve "Mevlid" adlıeserden hareketle edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini belirtiniz.
ANLAMA-YORUMLAMA
1. Kültür alanları ile ilgili farklı çalışma, kavram ve nesnelerin bir tarihi vardır. Bunların bütününü de uygarlık tarihi besler. Uygarlık tarihini besleyen kaynaklar nelerdir? Tespitlerinizi aşağıdaki tabloya yazınız.
Uygarlık Tarihi


Edebiyat tarihi
2. Okuduğunuz edebî metinlerden hareketle bir dönem hakkında hangi yönlerden çıkarımlarda bulunabileceğinizi belirtiniz. Bu çıkarımların yapılması doğru mudur? Nedenini açıklayınız.
3. Edebiyat - tarih ilişkisini açıklayan bir paragraf yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.
4. Şehzade Mustafa Mersiyesi'nin işlediği konu itibarıyla yazıldığı dönemi yansıtan tarihî bir belge olduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder