26 Eylül 2014 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 25

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 25

1. Okuduğunuz şiirde ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirleyiniz. Belirlediğiniz birimlere ne ad verilmektedir?
Şiir 5 birimden(beyitten) oluşmuştur.Bu birimlere beyit adı verilir.
2. Şiirde hangi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır? Bu unsurları inceleyiniz.
Şiirde kafiye ve rediflerden yararlanılmıştır.Her beytin son mısrası kendi içinde kafiyelidir.
aa/ba/ca/da/ea şekliden uyak örgüsü vardır.
Şiirin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.
Asonans(ünlü ses benzerliği) ve aliterasyonlardan da faydanılmıştır.


1 yorum:

 1. Sayfa 25

  Parçadaki ses olayları

  1) Toplumsal konulardan bahsediliyor.(Bu parçanın genel konusu)

  2) 1.beyitte tezat (zıtlık) var.

  3) 4.beyitte teşbih var.

  4) 5.beyit mahlas beyit (kendini övdüğü bölüm) var.

  Kelimeler:

  1) Diyâr-ı küfrü=Avrupa ülkeleri

  2) Babıali hastenesinde=Akıl hastanesi

  3) Divaneler=Deli  YanıtlaSil