26 Eylül 2014 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 20

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 20

Gazetenin kültür ve edebiyatımızdaki işlevi nedir?


 • Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde gazetenin önemli bir rolü vardır.
 • İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
 • Her türlü yenilik, değişimin topluma ulaşmasını sağlar.
 • Kamusal görevlerin tam anlamıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar.
 • Görüşlerin yayılmasını sağlar.
 • Toplumun bilmesi gereken olaylar, durumlar halktan gizlenmez, gazete bu açıklığı sağlar
 • Toplumu iç ve dış olaylar hakkında bilgilendirir, bilinçlendirir.Toplumun çıkarlarına ters düşecek işler yapanlar teşhir edilir.
 •  Adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
 • Kamuoyu oluşturur.
 • Dil birliği sağlar.
 • Gazetenin kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haber vermesi,  edebi ürünlere  halkın kolayca ulaşmasını sağlaması kültürel işevidir.

b) “Heşt Behişt, Seyahatname, Avrupa Ahvaline Dair Risale” adlı metinlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını, Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski-yeni ikiliğini yansıtan ögeler olup olmadığını belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Divan edebiyatı nesir geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların kullanılması;fakat yeni konular ve temalar işlemeleri eski-yeni ikiliğini gösteren ögelerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder