8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 2

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 2

Etkinlik: Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu araştırınız
Etkinlik: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve siyasi yapısı hakkında bilgi edininiz
Etkinlik: "Skolastik zihniyet" ile "ilmî zihniyet" hakkında bilgi edininiz

 Etkinlik: Tanzimat Fermanı'nın niçin ilan edildiğini araştırınız
Etkinlik: Tanzimat edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını araştırınız

HazırlıÇalışması
1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu tartışarak belirleyiniz. Tartışma sonucu ulaştığınız sonuçlardan da yararlanarak birer yazı kaleme alınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
1.     19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve siyasi yapısını analiz ediniz. Sonuçları defterinize yazınız.
2.     Zanaatkârlar, ilim adamları, padişah, halk ve askerler Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan gruplardır. Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan grupları önem sırasına göre defterinize yazınız.
2. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. XVII. yüzyıla kadar yararlıolan sosyal ve siyasi hiyerarşinin XVII. yüzyılın ortalarından itibaren ne tür çözülmelere sebep olduğunu tartışarak belirleyiniz. Sosyal ve siyasi hiyerarşinin etkisinin neler olduğunu belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder