28 Eylül 2014 Pazar

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 31

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 31 2014-2015
ANLAMA-YORUMLAMA

1. Ülkemizde kullandığımız konuşma diline 'İstanbul Türkçesi' denilmesinin nedenini açıklayınız.

İstanbul ağzı, ülkemizin kültür merkezi olarak gelişen bir yerin ağzı olması, diğer konuşma dilleri içerisinde en gelişmişi olması dolayısıyla ortak dil olarak İstanbul ağzı kabul edilmiştir. Bundan dolayı yazı dili ve ortak konuşma dilimiz İstanbul Türkçesidir.

2. a. Yaşadığınız şehirde konuşulan ağız farklılıklarına örnekler veriniz.
b. Ülkemizdeki hangi yörenin ağız farklılıkları ilginizi çekiyor? Nedenini açıklayınız.

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Kültür, bir milleti, bir topluluğu millet yapan, onu diğer millet ve toplumlardan
farklı kılan hayat belirtilerinin bütünüdür.

• Kültür ürünleri ve bilimsel buluşlar gibi kişisel tecrübeler de dil yoluyla gelecek kuşak­lara aktarılır.

2. “Kültür, bir cemiyetin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden oluşan öyle bir bütündür ki cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, kıymet ölçülerini, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzı temin eder.”
Paragrafta kültürün hangi işlevine değinilmemiştir?
A. Toplum içinde her tür bilgiyi, değer ölçülerini, görüş ve zihniyeti kapsaması
B. Toplumun maddi, manevi değerler bütününü temsil etmesi
C. Toplumun çoğunluğunun hayat tarzını ifade etmesi
D. Toplumu, diğer toplumlardan ayırt edici özelliğe sahip olması
E. Fertlerin toplu yaşama isteklerini yansıtması

CEVAP: E

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurlarından biri değildir?
A. Dil B. Tarih C. Din D. Örf, âdet ve gelenekler E. Vicdan

CEVAP: E

4. “Kentler hatta köyler arasında da az çok değişik konuşmalara rastlanır; sözcüklerin söylenişi başkalarınkine benzemez. Tümcelerin kuruluşunda da az çok ayrılık görülür. Bu konuşma ayrılığına........ denir.”
Yukarıdaki tanımda boşluğa getirilecek kelime hangisidir?
A. Lehçe B. Ağız C. Şive D. Tonlama E. Diyalektik

CEVAP: B


ARAŞTIRMA

1. Sınıfa getirmek üzere bir Türk dünyası haritası temin ediniz.
2. Köken bakımından dil ailelerini araştırınız.
3. Dünya dillerinin yapı bakımından özellikleri hakkında bilgi edininiz.
4. Türkçenin yapı ve köken bakımından dünya dilleri arasındaki yerini araştırınız.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder