8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 6

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 6

3. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi padişahlarından değildir?
A)   II. Mahmut
B)   III. Selim
C)   II. Abdülhamit
D)   Abdülmecit
E)   IV. Murat

4. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemiyle ilgili bir yenilik değildir?
A)  Mektebi Hukuk'un açılması
B)    Tıbbiyenin kurulması
C)    Robert Kolejinin açılması
D)   Darülfünunun açılması
E)  Kübera konaklarının açılması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder