24 Eylül 2014 Çarşamba

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 16

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 16
Sayfa 16 Metin İnceleme Cevapları:

1.       Metne Göre gazetenin ortaya çıkış aşamalarını sırasıyla söyleyiniz.
-          Romalılarda hükümetin düşünce ve işlerini halka duyurmaları için memurlara yazdıkları evraklar.
-          Venedik’te ilk gazetenin çıkarılması.

2.       Metnin yazılış amacını belirleyiniz.
-          Bilgi vermek
-          Öğretmek
-          Yönlendirme

3.       Metnin ana düşüncesini bulunuz.
-          Gazetecilik eskilere dayanan ve durmadan gelişen bir alandır.
4.       Metnin anlatım türünü belirleyerek bu türün özelliklerini açıklayınız. Bu türün Tanzimat’tan önceki edebiyatımızda benzerinin olup olmadığını belirtiniz.
-          Türü: Mülakattır, Tanzimat’tan önce bu türde eser verilmemiştir.
5.       Metinden, edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiş yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarını belirleyiniz.
-          Gazete
-          Müze
-          Yayımlamak
-          Bilimsel eser
-          Jurnal
-          Millet
-          Hükümet
-          Kalem vasıtası
-          Memur
-          Senato
6.       Metinde gündelik hayatla ilgili kelimelerden nasıl yararlanıldığını metinden örnekler vererek açıklayınız.
-          Düşünce ve bilgi aktarılmasında kolaylık sağlamak
-          Anlatımı anlaşılır kılmak kullanılmıştır.
7.       Metne göre gazete toplumsal yaşamda hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmıştır.
-          Bilimsel ve sanatsal konularda merakın giderilmesi için ortaya çıkmıştır.

2 yorum: