8 Eylül 2014 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 17

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 17

•    "Karadut" şiiriyle gerçekleştirilen iletişimin, iletiyi gelecek zamanlara aktarmadaki rolünü açıklayınız.
Karadut şiiriyle gerçekleştirilen iletişimde iletinin ifade ettiği duygular gelecekte de insanlar için önemli olduğundan bu iletişimin iletiyi gelecek zamanlara aktarmakta etkilidir.

•    Her göstergede bir gösteren bir de gösterilen öge vardır. Aşağıdaki iletişim şemasında boş bırakılan yerleri "Karadut" adlı şiire göre doldurunuz.

Dil Göstergesi
Gösteren : Ses, kelime cümle
 Gösterilen: Zihnimizde oluşan kavram, düşünce, varlık, olay

• Ses taklidiyle oluşan dil göstergelerinin (vızır vızır, şakır şakır vb.) ve bunların dışındaki kelimelerin (örneğin; ağaç, mercan, ayva vb. nin) oluşumları hakkında neler düşündüğünüzü açıklayınız.

Dil göstergelerinde sesler dil bilgisi kurallarına göre bir araya gelerek kelimeleri oluşturmuştur. Ses taklidiyle oluşan dil göstergeleri nedenlidir. Ses taklidi dışındaki dil göstergeleri nedensizdir, (ağaç, mercan, ayva vb.) oldukları gibi kabul edilmiştir. Yani bir dil göstergesi olan "ağaç" sözcüğünü değiştirip "ağça" yapamıyoruz.

•    Şiirdeki anlamın yer ve zamana göre yeni değerler kazanıp kazanamayacağını söyleyiniz.


 Şiirin anlamı yer ve zamana göre yeni değerler kazanır.
Yaptığınız incelemeden hareketle göstergelerin ayırıcı özelliklerini aşağıya yazınız.

Tespitlerinizden hareketle "İnsanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracı dildir." denilebilir mi? Açıklayınız.

Di, insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. Duygu ve düşüncelerimizi, isteklerimizi dil yoluyla kolay bir şekilde aktarırız, karşımızdaki insanın anlattıklarını hemen kavrarız. Bu da dilin hızlı ve işlevsel bir iletişim aracı olduğunu gösterir.
c. "Karadut" şiirinin iletişim unsurlarını belirtiniz. Bu unsurların birlikte oluşturdukları ortama ne denildiğini söyleyiniz.
Karadut şiirindeki iletişim unsurları: 
Gönderici: Şair 

Alıcı: Okuyucu

İleti: Sevgili güzel ve değerlidir.

Kanal: Dil


Kod: Sesler ve kelimeler

Bu unsurların birlikte oluşturdukları ortama "bağlam" denir.2 yorum: