8 Eylül 2014 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 16

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 16

a.    Gösterge çeşitleri (doğal göstergeler, sosyal göstergeler ve dil göstergeleri) hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu gösterge çeşitlerinin ayırıcı özelliklerini belirtiniz.
Aşağıdaki bağlantıda bilgi verilmektedir:

b.    Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yukarıdaki şiirinde dile getirdiği duyguyu belirtiniz. Bu duygunun en belirgin hissedildiği dizeleri söyleyiniz.

b. Şair Bedir Rahmi Eyüboğlu bu şiirde eşine duyduğu sevgiyi, bağlılığı dile getiriyor.  Nar tanem nur tanem, yoluna bir can koyduğum dizelerinde bu sevgiyi dile getirdiğini görüyoruz.

c.    Yukarıdaki görsel ögelerin iletisini belirleyiniz. Bu görsel ögelerle "Karadut" şiirini iletişim yönünden karşılaştırınız. Hangisinin iletişim için daha kullanışlı olduğunu söyleyiniz.
c. Soldaki görsel öge yaya geçidini, ikincisi bir mektubu, üçüncü görsel öge ise engelli kişilerin kullanabileceği anlatmaktadır. Bu görsellerde ileti şekiller ve fotoğrafla anlatılmış. Karadut şiirinde ise ileti kelime ve cümlelerle aktarılmıştır. Şiirde aktarılan ileti duygu yönünden güçlüdür, şekil ve resimle aktarılan iletide mesaj daha net anlaşılmaktadır.

ç. Bedri Rahmi Eyüboğlu, duygularını hangi araçla aktarmaktadır?
ç. Şair Bedri Rahmi duygularını dil göstergeleri olan kelime ve cümlelerle aktarmaktadır.

d.    Aşağıdaki soruları "Karadut" şiirine göre cevaplayınız.

•    Şair, şiirde duygularını ve ruhsal durumunu nasıl aktarmıştır?

Coşkulu, içten bir anlatım vardır.

•    Şiirde dil göstergelerini yani kendi anlamları dışında başka anlamları (mecaz vb.) da ifade eden kelimeleri belirtiniz.Karadut, çingene, nar, bal, ayva, kısrak sözcükleriyle benzetme yapılmış, sevgilinin özellikleri bu benzetmelerle yansıtılmaya çalışılmış.
mercan: sevgilin dişinin beyazlığı mercana benzetilmiş.

•    Dil göstergelerini bu konuda elverişli bulup bulmadığınızı söyleyiniz.

Dil göstergeleri düşünceleri ifade bakımından daha kullanışlıdır. Dil göstergeleri mecaz anlam da kazanarak duygu ve düşünceleri daha yoğun anlatabilir.

•    "Karadut" şiirinden hareketle aşağıdaki iletişim şemasını tamamlayınız.

Karadut şiirinde
Gönderici: Şair
Alıcı:  Okuyucu
İleti: Sevgiliye duyulan aşk, bağlılık

Yukarıdaki şemada yazan ögelerden birinin olmaması iletişimi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Gönderici, alıcı, ileti ögelerinden birinin eksik olması iletişimin gerçekleşmesini engeller. İletişimin gerçekleşmesi için bu üç ögenin yer alması gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder