8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 20

2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 20

1.  BÖLÜÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 
A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
1.  Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konuları arasında değildir?
A. Doğal sistemler                        B. Doğadaki süreç                     C. Doğa ve insanın konumu
D. İnsanlar arasındaki etkileşim     E. İnsan dağılışı
2.   /. Yeryüzü şekilleri
II. Bitki örtüsü
III.    Toprak
IV.   Suların dağılışı
Yukarıdakilerden hangileri insan yaşamını etkileyen doğal unsurlardandır?
A. I ve II                                       B. I ve IV                                   C. I, II ve IV
D. I, llvelll                                        E. I, II, III ve IV
3.   /. Yükselti
II. Rüzgâr
III.    Sıcaklık
IV.   Yağış
Yukarıdakilerden hangileri temel doğal unsurlardan hava ile ilgili elemanlardandır?
A. Yalnız IV                                  B. II ve IV                                  C. I, II ve III
D. II, MlvelV                                   E. I, II, III ve IV

4.   /. Yeryüzü suları
II. Bitki örtüsü
III.     Yer altı suları
IV.  Dünya'yı çevreleyen gazlar
Yukarıdakilerden hangileri hidrosferin elemanıdır?
A. I ve III                                      B. I ve IV                                   C. II ve IV
D. I, N velV                                   E. II, velV

5.  Aşağıdakilerden hangisi biyosferle ilgili doğru bir bilgidir?
A.Atmosferle litosferin kesiştiği ortamdır.
B.Karalarda yaşayan canlılardır.
C.Denizler ve karaların kesiştiği ortamdır.
D.Tüm canlı türlerinin kesiştiği bir ortamdır.
E.Hava küre, su küre ve taşkürenin kesiştiği ortamdır.

6.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğa-insan etkileşimiyle ilgili doğru bir bilgidir?
A.İnsanın doğayla ilgili olarak yaptığı her türlü etkinlik doğal sistemleri olumlu etkiler.
B.İnsanın yararlandığı enerji kaynakları ve enerji kullanım şekli doğal sistemleri etkilemez.
C.İnsan yaptığı yol, köprü, baraj ile yeryüzü şeklini değiştirerek doğayı olumsuz etkilemektedir.
D.Yeryüzündeki insan dağılışı sadece toprakla ilişkilidir.
E.Yaşadığı doğal çevre, insanın davranış ve yaşama biçiminde etkili değildir.

B. Doğal sistemler üzerinde insanın neden olduğu etkilere örnekler yazınız.
1....................................................                                   2....................................................
3....................................................                                   4....................................................

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder