22 Eylül 2014 Pazartesi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 12

Sayfa 12 Metin İnceleme:

1.      Tanzimat Fermanı niçin ilan edilmiştir?
-          Avrupalı Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve  Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı böyle bir harekete girişilmiştir. Ancak asıl önemli sebep son dönemlerde iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği bu fermanın ilan edilmesinde etkili olmuştur. 

Bu konuyla ilgili başka bir bilgi:

Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri :
-Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak
-Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
-Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak
-Gayrimüslimleri devlete bağlamak

2.      Tanzimat Fermanı ile devlet-kişi ilişkisinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikler hangi alanda olmuştur?
-          Ekonomi, hukuk ve sosyal haklar gibi alanlarda bir ilerleme esas alınmışsa da aydınların etkisiyle Fransız giyim kuşam vs. yaygınlaştırılmıştır

3.      Tanzimat Dönemi’nin tanınmış edebiyatçıları nasıl yetişmişlerdir?
-          Çoğu Avrupa’da özellikle Fransa’yı ziyaret etmiş. Bu yüzden hemen hemen hepsi kendi dilleri haricinde Fransızcayı da bilmektedirler.

4.      Tanzimat Döneminin önde gelen kültür ve sanat muhitleri nelerdir?
-          En önemlisi  Beyoğlu’dur.

Metin İnceleme:
1.      Metne göre Tanzimat’la Başlayan yenileşme hareketlerinin yansımaları edebiyatımızda ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştır?
-          1860’da Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlanan yeni edebiyat akımıyla ortaya çıkmıştır.

2.      Edebiyattaki yenileşme hareketlerinin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
-          Tanzimat’la başlayan yeni fikirlerin kavramların, sosyal ve siyasi ortamın topluma iletime gereksinimidir.

3.      Edebiyatta yenilik hareketleri hangi alanda kendisini göstermiştir?
-          Genellikle düzyazı türünde kendini göstermiştir.

Anlama Ve Yorumlama :
5.Etkinlik: Tanzimat Döneminde getirilen yenilikler kökten bir değişme mi yöneliktir, yoksa sınırlı bazı düzenlemeleri mi içermektedir?
- Sınırlı düzenlemeleri içermektedir.
- Eğitim sistemi konusunda yenilik yapılmamış, sadece yabancı okullar açılmıştır.

- Çağın gerisinden kalan kurumlar için tedbir alınmış ama yeterli olunmamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder