28 Eylül 2014 Pazar

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 32

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 32 2014-2015

GÜZEL HAVALAR
Beni bu güzel havalar mahvetti.
Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada âşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım Böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
Orhan Veli KANIK

Yukarıdaki şiirde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

A. Heyecana bağlı işlev B. Göndergesel işlev C. Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D. Kanalı kontrol işlevi E. Dil ötesi işlev

CEVAP: A

2. “Kültür; düşüncelerin, davranışların ve bunlara bağlı olarak dilin göstergelik ettiği bir yaşama alanıdır. Bu alan, kavram ve kabullerin, tercih ve tepkilerin sınırlandığı bir dünyadır.”

Yukarıdaki paragraftan hareketle kültürün neden sınırlandırıldığını açıklayınız.

Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerleridir. Gelenekleri, inanışları, yaşam tarzı bir kültürdür. Her kültür ait olduğu milletin anlayışını, tercihlerini, tepkilerini yansıtır. O halde kültürün milletlerin kabulüne göre bir sınırı vardır. Milletin benimsedikleri kültürün içinde yer alırken, kabul etmedikleri, uygun görmedikleri o kültürün dışında yer alır.

3. Aşağıdaki ifadelerde dilin hangi işleviyle kullanıldığını karşılarındaki seçeneklerle eşleştirerek belirtiniz.
• Ah be yavrum, konserine trafik yüzünden yetişemedim! ----- Heyecana bağlı işlev
• Bu araba şehrin sevimli kaplumbağası! ------- Heyecana bağlı işlev
• Kampanyamızı kaçırmayın! ----- Alıcıyı harekete geçirme işlevi
• Cumhuriyetin ilk yıllarında “millî lisan" sorunu gündemin birinci maddesiydi.---- Göndergesel işlev

4. Bir tiyatro sanatçısı oyunculuğunu, sadece mimik ve jestleriyle, dilini kullanmadan gösterebilir. (YANLIŞ ) verilen cümlelerden yanlış olan sadece bu cümle

5. Dille yapılan iletişimde ileti her yönüyle ele alınır, iletişim daha etkilidir.

6. Kültür, gelecek nesillere dille aktarılır. Dil aracılığıyla bir toplumun kültür unsurları günümüze kadar gelmiştir. Günümüzden de sonraki kuşaklara dil ile aktarılacaktır. Gelenek ve görenekler, masallar, halk hikayeleri, atasözleri, deyimler nesilden nesile dille aktarılmaktadır.

7. İletişimde "gönderici, alıcı, ileti" bulunması gereken unsurlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder