8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 17

2014 2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları Sayfa 17

DEĞERLENDİRME
1.   Edebiyat tarihinin, medeniyet, düşünce ve kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır. Herhangi bir düşünüş biçiminin, inanışın veya toplum hayatında görülen bir yeniliğin edebiyatın malzemesi olmaması düşünelemez. Telgrafın toplum hayatına girmesiyle
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yârim böyle mi yanar?
türküsü söylenmiştir. Aynı şekilde Osmanlı'nın son döneminde gündelik hayata dâhil olan ve daha çok
savaş yıllarında asker sevkiyatında yararlanılan tren; Kara tren koy da gel, Askerini say da gel.
biçiminde türkülere konu olmuştur.
Okuduğunuz metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)    Edebiyat tarihinin kültür tarihi ile yakından ilgisi olduğu
B)    Herhangi bir düşünüş biçimi, inanç veya yeniliğin edebiyatın malzemesi olabildiği
C)    Edebiyat tarihinin, kültür tarihi ile olduğu gibi medeniyet ve düşünce tarihi ile de ilgisinin olduğu
D)    Trenin Osmanlı'nın son döneminde gündelik hayata girdiği
E)  Telgrafın toplum hayatına girmesinin, edebiyat tarihi sayesinde olduğu
2.   "Toplumun inanış ve düşünüş biçimi de edebiyatı doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki en önemli ölçüt zihniyet değişimidir. İslam dininin kabulü ile yeni bir medeniyet dairesine giren Türklerin edebiyatıda büyük oranda farklılaşmıştır. Türklerin XIX. yüzyılda Batı etkisine girmesiyle yeni bir edebî dönem ortaya çıkmıştır. Roman türüde bu dönemde kendini göstermiştir."
Yukarıdaki metin, aşağıdaki yargılardan hangileri hakkında bilgi vermektedir?
I.  Edebî eserlerde yapı ve temalar tarih içinde gelişir ve değişiklik gösterir.
II.        Zihniyet değişimi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında en önemli ölçüttür.
III.       Edebî eserler yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğindedir.
IV.     Roman türü gibi destanlar da Batı Edebiyatı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi türlerindendir.
A) l-IV                B) ll-lll                     C) l-lll                  D) lll-IV                   E) l-ll

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder