23 Eylül 2014 Salı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 20

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 20

ANLAMA, YORUMLAMA

1. Çevrenizdeki insanların, daha çok hangi iletişim yöntemlerini kullandıklarını söyleyiniz.

Çevremizdeki insanlar en çok "dil"le iletişim kurmaktadır. Dille iletişimin yanında işaretler, semboller, resimler ile iletişim kurulduğunu görebiliriz.
Radyo, televizyon, bilgisayar, kitap, gazete gibi araçları da kullandığımız iletişim kanallarına örnek gösterebiliriz.

2.'Telefon, mektup, elektronik posta" gibi iletişim araçlarından hangisini daha çok kullandığınızı nedenleriyle açıklayınız.

Telefonu daha çok kullanmaktayız. Çünkü telefonda sözlü iletişim gerçekleştirilmektedir. Sözlü iletişim diğerlerine göre daha kullanışlıdır.


3.Sevdiğiniz, özlediğiniz birine duygularınızı aktarmak için telefonla konuşmak yerine mektup yazmayı düşündüğünüz oldu mu? Olduysa bunun gerekçelerini sıralayınız.

Bu soruyu kendiniz cevaplayınız.

4. İstiklâl Marşı’mızın ve bayrağımızın uluslararası ilişkilerde neyi ifade ettiğini söyleyiniz.

Bağımsızlığımızı ve devlet otoritemizi temsil eder.

5.''Büyüklere saygılı davranmak, sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi” hangi gösterge çeşitlerinin örneğidir? Belirtiniz.

Büyüklere saygılı davranmak - sosyal göstergedir. (belirtke)
Sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi - doğal göstergedir. (belirti)

6.Kamuoyunun bilinçlendirilmesinde basının önemini belirten bir paragraf yazınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y,? yazınız.

insanlar iletişim kurmadan yaşayamaz. (D )

Gösterge sistemlerini inceleyen bilime “gösterge bilimi' denir. ( D )

Geleneklere uygun davranışlar sergilemek doğal gösterge örneklerinden biridir. ( Y )

2. Bağlam dışı bir konuşma iletişimi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Bağlam dışı bir konuşma iletişimin amacına ulaşmasını engeller. İletiler belli bir anlam çerçevesinde aktarılmadığı için iletişim eksik kalır.

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim öğelerinden biri değildir?

A. Gönderici  B. Alıcı C. İleti D. Kanal E. Amaç

CEVAP: E

4. “Sizi uyandırmaya kıyamadım. Misafirimiz uyanınca kahvaltınızı yapmadan dışarı çıkmayın, lütfen!” Yukarıdaki notun iletisini, başka hangi iletişim yöntemleriyle anlatabilirsiniz?

Bunu bir ses kaydı veya bir video görüntüsü ile aktarabildiğimiz o kişinin telefonuna mesaj göndererek de iletebiliriz.

5. “Kamuoyu, çeşitli araçlar, özellikle basınla kendisini yansıtır/’ sözünü açıklayınız.

Kamuoyu, basın yoluyla sesini daha iyi, etkili bir şekilde duyurur.


6. Aşağıdakilerden hangisi, doğal bir göstergedir?

A. İnsanların ayakkabılarını boyamaları

B. Yardıma muhtaç birine yardım edilmesi

C. Ağaçların yapraklarının sararması

D. İnsanların selamlaşması

E. Otobüste büyüklere yer verilmesi

CEVAP: C

ARAŞTIRMA:

Dillerin oluşumu hakkında bilgi

Teşhis (kişileştirme), teşbih (benzetme) teşbihibeliğ (güzel benzetme) söz sanatları hakkında bilgi

Teşhis: İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan özelliği verilmesi sanatıdır.
Ağaçlar bugün çok hüzünlü. Güneş bizim için gülümsüyor. 

Teşbih: Aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki varlıktan zayıf olanı kuvvetli olana benzetmeye teşbih (benzetme) denir.

Kutu gibi küçük bir evde oturuyorlar.
Saçları kar gibi beyazdı.

Tam bir teşbihte “Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı” olmak üzere dört öğe vardır.

Teşbihibeliğ (güzel benzetme): Sadece benzeyen ve benzetilenle yapılan teşbihtir.
Kömür göz, elma yanak, kalem kaş

2 yorum:

  1. teşekkürler çok işime yaradı saolun

    YanıtlaSil
  2. Thank you very much beni gor geri kac saolun yani

    YanıtlaSil