14 Nisan 2013 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


BUCAK ANADOLU LİSESİ .................. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİL VE ANLATIM DERSİ 12.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
A) Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (20 puan)

1)  (     ) Masallarda yer ve zaman belirlidir.
2)  (     ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.
3)  (     ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.
4)  (     ) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

5)  (     ) Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır.
6)  (     ) Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir.
7)  (     ) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.
9)  (     ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.
10) (    ) Halk masalları yazı yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız. ( 20 puan)

1)         Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _________________ denir.
2)         Masallarda ____________ ve _____________ belirsizdir.
3)         Halk masalları _________________ bir özellik gösterir.
4)         Fabllar söz sanatlarından ……………….. ve ………………………….. üzerine kurulur.
5)         Orhan Veli …………………’tan masal tercümeleri yapmıştır.
6)         Fabl türünün ilk örneklerini Hint edebiyatında ………………. Yunan edebiyatında …………………… Fransız edebiyatında ………………… vermiştir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. ( Her test sorusu 4 puandır. 4x15=60 puan)


1.    Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
a) Olayların belli bir zamana bağlanmaması        
b) miş’li geçmiş zamanla anlatılması
c) Belli bir yazarının bulunmaması                       
d) Milli duygularla dini inançları işlemesi
e) Eğitici nitelik taşıması

2.    Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.
Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a) Yinelemelere yer verildiğine                            
 b) Düş ögesinden yararlandığına
c) Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna           
 d) Değişik türlerin kaynağı olduğuna
e) Duygusal yönünün bulunduğuna3.     Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?
    a) Masal          b) Hikaye          c) Makale          d) Mesnevi          e) Roman

4.     (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir.
5.    (II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir.              
6.     (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir.
    (IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir.
(V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
    a) I.     b) II.     c) III.     d) IV.     e) V.


7.    Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?
A) Acele hazırlanıp yola koyuldu.
B) Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.
C) Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
D) Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.
E) İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.

8.    Bu ay, planladığımız kadar tasarruf yapamazsak —- demektir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle "bir işte ölçüyü yitir­mek, duruma hâkim olamamak" anlamı kazanır?
A) ipin ucunu kaçırdık
B) evdeki hesap çarşıya uymayacak
C) ipi kopardık
D) başımıza iş açacağız
E) sudan çıkmış balığa döndük

9.    O, kırsal kesim insanını, bir ressamın renklerle betimlemesi gibi ince ince işler öykülerinde. Tiplerin kan dolaşımını bile görürsünüz neredeyse;………
Yukarıdaki sözler, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
A) öylesine canlı ve gerçektirler.
B) öyle ki kendi yaşamlarını sürdürürler.
C) olaylara sizin gözünüzle bakarlar.
D) yaşadıkları olayların içine sizi de çekerler.
E) aşırı ölçüde hareketlidirler.


10. Bu ozanımız, çevresini kuşatan varlıkların ayırıcı ve belirleyici özelliklerini inceden inceye algılıyor; bir bakıma şiirini, yüreğinden çok, gözleriyle yazıyor.
Bu cümledeki "şiirini, yüreğinden çok, gözleriy­le yazmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görsel öğeleri ön plana çıkarmak
B) Belli bir iletiye yer vermekten kaçınmak
C) Belirli temaları kullanmak
D) Soyutlatlamalara başvurmak
E) Yaşananlardan yola çıkmak

11.  
I. Baştan sona uluslararası işaret sistemiyle ve tabelalarla belirlenmiş bir güzergâhı olan bu tarihi yol, Türkiye’nin en uzun yürüyüş parkurunu oluşturuyor.
II. Tabii bunlara, dünyanın en uzun on yürüyüş parkurundan biri olan Likya Yolu’nu da eklememiz gerekiyor.
III. Fethiye-Hisarönü’nden başlayan bu güzergâh, konuklarını Likya’nın gizemli kentlerinde ağırlayarak Antalya’ya 25 km uzaklıktaki Hisarçandır Köyü’nde sona eriyor.
IV. Kaçkarlar, Kapadokya ve İstanbul yakınlarındaki yürüyüş parkurları, son yıllarda gelişen doğa turizminin ana merkezlerini oluşturuyor.
V. 509 km uzunluğundaki Likya Yolu, “Işık Ülkesi”nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor ziyaretçilerini.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I., II., IV., III., V. B) II., V., I., III., IV. C) III., I., II., IV., V.    D) IV., II., V., I., III.  E) IV., V., II., III., I.


12. Kitabın adının 'Dert Yorumcusu' olması bir tesadüf değil elbette.Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri'nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki?         
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 
A) Tartışma                     B) Öyküleme                               C) Betimleme       
D) Karşılaştırma              E) Tanık gösterme  

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türce ötekilerden farklıdır?
A)  Hiçbiriniz yaşamınızı bir düzene sokmak için çaba gösteremiyorsunuz.
B)   Okul kitaplarındaki bu bilgiler, gözden geçirilmek zorundadır.
C)   Şunları daha sonra çözüp sonuçlarını bir kağıda yazın.
D)   Tanpınar’ı çok severim, o benim hayata bakışımı değiştirmiştir.
E)   Bu kitapları kitaplığa, ötekileri masaya koyar mısın?

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğadan insana aktarma yapılmıştır?
A)      Bütün mahalle bir haftadır susuz yaşıyor.
B)    Kitap, yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtıyordu.
C)    Keskin kokulardan hiçbir zaman hoşlanmazdı.
D)    Duvardaki aynalar ışığı tüm odaya yansıtıyordu.
E)    Bu kadar da pişkin bir adam görmedim.

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlı değildir?
A)      Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır.
B)      Dost acı söyler.
C)      Son pişmanlık fayda vermez.
D)      Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
E)       Bugünün işini yarına bırakma

16. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Bu iş sana düşer.” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ağaçların gölgesi yola düşüyordu.
B) Benim payıma çok az düştü.
C) Masanın üstündeki kitaplar yere düştü.
D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.
E) Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli düşüyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? (10 puan)
A) Aç, ne yemez; tok, ne demez.
B) Ne aç insanlar var, gözleri hiç doymuyor.
C) Tam iki gündür açım, diye söze başladı.
D) Adamcağız iki gün aç yatmış.
E) Ben sizi aç bıraktım mı?
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder