14 Nisan 2013 Pazar

11. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları1. Halifelik kaç tarihinde kaldırılmıştır?  Halifeliğin kaldırıldığı gün çıkarılan çıkarılan kanunlar hangileridir?  Yazınız? (15 Puan)
3 Mart 1924 günü alınan bir kararla halifelik kaldırıldı.
Aynı gün;


- Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
- Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı’na çevrilmiştir.
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla eğitimde birlik sağlandı.
- Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması kararlaştırılmıştır.
2. Meclis Hükümet sistemi hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
Bakanların, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Başbakan tarafından seçilmesi (Kabine Sistemi) yerine Meclis tarafından tek tek seçildiği ve gene her birinin başbakana karşı değilde Meclise karşı sorumlu olduğu hükümet sistemi. (Örnek: Birinci TBMM’de uygulanan hükümet sistemi)
3. Atatürk” Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak çağdaşlaşma hakkında bilgi veriniz. (15 Puan)
Atatürk’e göre Çağdaşlaşma; Çağı yakalamak, bilim ve teknolojide ileri gitmiş devletleri örnek almak, onların düzeyine ulaşmaya çalışmak ama bunu yaparken taklitçiliğe kaçmamak, gelenek, görenek ve adetlerimizden ödün vermemektir. Örnek: Latin Alfabesini olduğu gibi kabul etmedik. Dilimize göre uyarladık, Yeni Türk Harfleri olarak kabul ettik
4. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra İtilaf devletlerinin bize yaptıkları ateşkes teklifine nasıl cevap verdik? İleri sürdüğümüz şart nedir? (10 Puan)
İlke olarak ateşkes önerisin benimsediğimizi belirttik. Ancak İtilaf Devletlerinin, bağımsızlık anlayışımıza ters düşen askeri denetim konusunu kabul etmediğimizi belirterek ateşkes antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte işgal güçlerin memleketi boşaltmalarını istedik. Bu şarlar kabul edilirse barış görüşmelerine başlanabilirdi.
5. Misak-ı Mili’den verilen ilk tavizi ve bu tavizin hangi olay(antlaşma) ile verildiğini belirtiniz. (10 Puan)
Batum. Moskova Antlaşması (16 MART 1921 )
6. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasının sonuçlarını yazınız. (10 Puan)
a) M. Kemal TBMM’ne ait olan yasama ve yürütme yetkilerini kullanmaya başladı,
b) M. Kemal İstiklal Mahkemelerinin kendisine bağlanmasıyla yargı yetkisine de sahip olmuştur,
c) M. Kemal askerlik mesleğine milletin iradesiyle geri dönmüştür.

7. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlıların eline geçmiş ve meclisin Kayseri’ye taşınılması düşünülmüştür. Sözü edilen olayın (savaşın) adını yazınız?(5 Puan)
Eskişehir Kütahya Muharebeleri
8. Teşkilatı Esasiye Kanunu(1921 Anayasası) hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?(5 Puan)
I. İnönü Savaşından sonra
9. Kurtuluş Savaşında Güney Cephemiz hangi anlaşma sonucunda kapanmıştır?(5 Puan)
Ankara Antlaşması ile
10. Lozan Barış Konferansında Avrupalılarla görüşen Türk heyetinin başkanı kimdir? (5 Puan)
İsmet İnönü
11. TBMM, M. Kemal’e üç ay süreyle Başkomutanlık yetkisini veren kanunu kabul etmiştir (5 Ağustos 1921). M. Kemal, yasama ve yürütme yetkisini doğrudan kullanmaya başlamıştır. M. Kemal, İstiklal Mahkemeleri’nin de kendisine bağlanmasıyla yargı gücünü de kullanmıştır. TBMM’nin Mustafa Kemal Paşa’ya bu şekilde olağanüstü yetkiler vermesinin amacı nedir?(5 Puan)
Kararların hızla alınıp uygulamaya konulmasına yöneliktir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder