12 Nisan 2013 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 167)


11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 167)

SAYFA 167Okuduğunuz şiiri aşağıdaki özelliklere göre inceleyiniz. Şiirin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.
Özellikler
Nazım şeklinin adı
Ait olduğu gelenek
Bentlerin dize sayısı
3
Terza-rima
Servet-i Fünun
En son birim
Tek dize
Terza-rima
Servet-i Fünun
Uyak düzeni
Aba bcb cdc d
Terza-rima
Servet-i Fünun11. “Kelebek” şiirini, Fecr-i Âtî Dönemine ait kitabınızda verilen “Gurbet Geceleri”, Servet-i Fünûn Dönemine ait “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirlerle ses, ritim, tema, yapı, dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri tahtada sıralayınız.

a) Hakkında edindiğiniz bilgilerden ve kitabınızda okuduğunuz şiirinden hareketle Ali Canip Yöntem’in fikrî ve edebî yönü hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazınız.ALİ CANİP YÖNTEM (1887 - 1967)  • · İstanbul'da doğmuş, öğrenimini İstanbul'da ve Selanik'te yapmıştır. Bir süre edebiyat öğretmenliği, müfettişlik, öğretim görevliliği ve milletvekilliği yap­mıştır.
  • · Selanik Hukuk Fakültesinde okurken, İstanbul’da kurulmuş olan Fecr-i Atî Encümen-i Edebîsi’nin de muhabir üyeliğini yapmış, Servet-i Fünun dergisinde şiirler ve makaleler yayımlamıştır.
  • · 1911'de Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını kabul ederek Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile bir­likte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalışmıştır.
  • · Aruzla şiir yazmış, daha sonraları aruzu bırakarak heceyle şiirler yazmıştır.
  • · Heceyle yazdığı şiirleri, okul kitapları ve edebiyat ta­rihi araştırmalarıyla tanınmıştır.Ali Canip Yöntem’in eserleri şunlardır:Geçtiğim Yol (şiir)Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım (Makale - İnceleme)sorucenneti.netb) Şairin düşüncelerinin, yaşayışının şiire nasıl yansıdığını açıklayınız.Sanatçı, daha edebiyatla ilgili tartışmalarıyla tanınmıştır. Şiirde bireysel temaları işlediği görülüyor. Genç Kalemler dergisini çıkaranlar arasında yer alan sanatçı, Türkçülük ve Yeni Lisan hareketinin öncülerindendir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder