15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı


                     2.DÖNEM 4. SINIFLAR  SOSYAL BİLGİLER 1. YAZILI SINAV SORULARI
       A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (10 puan)
  
  (      )  Hızlı okuma duygusal bir özelliktir.
  (      )  Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.
  (      )  Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde  Samsun’a çıktı..

  (      )  Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının hiçbir katkısı olmamıştır.
  (      )  Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşı’nda açılan bir cephedir.
  (      )  Temel ihtiyaçlarımızı erteleyebiliriz.
  (      )  Alışverişten sonra fiş-fatura almalıyız.
  (      )  Standartlara uygun kalitedeki ürünlere TSE damgası vurulur.
  (      )  Hesap makineleri bilgisayarların atası  sayılır.
  (      )  Türkiye’de ilk demiryolu İstanbul-Ankara arasında yapıldı.
      
 B. Kutu içindeki kelimeleri cümle içindeki boşluklara uygun şekilde doldurunuz. (10 puan)
Sözlü Tarih
Ankara’da
       29 Ekim 1923
Sakarya Savaşı’nda
     23 Nisan 1920
kültür
Cep telefonu
        Graham Bell
     proje
             çığ

1.      Büyük Millet Meclisi……………………..tarihinde ……………..açılmıştır.
2.      Kişilerin yaşamlarıyla ilgili anlattıklarını sesli  ya da yazılı kayıt altına alarak yapılan araştırma  yöntemine……………………… …………..denir.
3.      Çevremizdeki bir sorunu çözmek için o soruna ilişkin araştırma  ve çözüm önerilerini kapsayan özgün  çalışmaya ………………………denir.
4.      Çok kar yağan ve eğimin fazla olduğu yerlerde büyük kar kütlelerinin aşağıya doğru yuvarlanmasına………denir.
5.      Mustafa  Kemal’e………………………………. …… gösterdiği başarıdan dolayı   TBMM tarafından Gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmiştir.
6.      Cumhuriyet ………………………………………tarihinde ilan edilmiştir.
7.      Bir toplumun geçmişten günümüze aktardığı ortak değerlere…………………………………denir.
8.      Telefonu ……………………icat etmiştir.
9.      İletişim alanında yapılan teknolojik ürünlerden en çok kullanılan  ………………….dur.
C.      Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru cevabı işaretleyerek yanıtlayınız.(4x15=60 Puan)
       1. “Sarı kıvırcık saçlı ve mavi gözlüyüm, sağ yanağımda gamzem var.” Kendini bu şekilde
              tanımlayan  kişi hangi özelliklerini söylemiştir?
              A) Zihinsel                       B)Duygusal              C)Fiziksel                   D)Bireysel         
         2. Aşağıdaki  cümlelerden hangisi duygu ifade etmektedir?
               A) Neredeyse mutluluktan uçacağım.           B) Paramı gereksiz yere harcamalıyım.
               C)Derslerime daha çok çalışmalıyım.            D)Yaşlı kimselere otobüste yer vermeliyim.

         3.      “Milli kültür ögeleri toplumun ortak değerleridir.”
              Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki  açıklamaya örnek olarak verilemez?
               A)Müzik eserleri             B) Mimari eserler     C)Halk oyunlar        D)Doğal Kaynaklar

         4.      Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?
  5 .    Erkan bir deprem çantası hazırlamak istiyor .   Bunun için çantasında  aşağıdakilerden  hangisine    gerek yoktur?
               A) Para            B)su     C)oyuncak     D)battaniye
 6.   Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrasında  yapmamız gerekenlerden birisidir?
               A)Telefonları meşgul etmemek.    B)Deprem sigortası yapmak.
                C)Aile afet planı hazırlamak.          D)Deprem Çantası hazırlamak.
  7.  Aşağıda eşleştirilen meslekler ve çalışma alanlarından  hangisi  yanlıştır?
              A)Doktor-Sağlık       B)  Öğretmen-Eğitim      C)Şoför-Ulaşım     D)Terzi –İletişim
  8. Bilinçli bir tüketici alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
                   A) Reklamlara           B)İsteklerine                 C)Fiyatlara           D) İhtiyaçlarına
  9.Bir paket bisküvi almak isteyen Fatma öncelikle neye dikkat etmelidir?
                  A)Üretim yerine                                    B)Garanti belgesine
                  C)Üretim ve son tüketim tarihine    D)Ambalajın rengine
 10. Ülkemizde görülen doğal afetlerden en çok hangisi can, mal kaybına neden olmaktadır?
                  A) Heyelan          B) Sel          C) Deprem             D) Çığ
 11.Aşağıdaki teknolojik ürünlerin kullanım alanlarına göre  doğru sıralaması hangi seçenektedir?
                             METRO-GÖZLÜK-SİLGİ
               A)Eğitim-Sağlık-Ulaşım                B)Sağlık-Eğitim-Ulaşım
               C) Ulaşım-Sağlık-Eğitim               D)Ulaşım –Eğitim-Sağlık
 12.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi takvimin icadıyla ilişkilendirilemez?
              A)Tarımın mevsimlere göre yapılması.  B)Zamanı verimli kullanma isteği.
              C) Günlük işleri sıralama ihtiyacı              D)Zamanı öğrenme ihtiyacı.
 13.   Aşağıda projenin bazı aşamaları verilmiştir.
  I. Amacın belirlenmesi     II. Proje sunumuna hazırlık    III. Araştırma      IV.Planlama
             Bu aşamaların sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
      A) I,II,III,IV           B) I,III,II,IV                  C) I,IV,III,II               D) II,I,IV,III       
14.    Aşağıda bazı icatlar verilmiştir.
        I. Güneş saatinin yapılması.        II. Graham Bell’in telefonu icat etmesi.
       III.  Süs eşyası olarak mum üretilmesi.   IV. Çevreci otomobil üretilmesi.
   Bu icatlardan hangileri ihtiyaçlardan yola çıkarak bir ürün tasarlamaya örnektir?   
        A)  I ve II                      B)II ve III                 C)  I,II ve  III             D)  I,II   ve IV
15.  “Televizyon yakından izlendiğinde  gözleri yorar ve bozar.”  Bu cümleden hareketle teknolojik ürünlerle  ilgili hangi çıkarımda bulunulabilir?
     A)Teknolojik ürünlerden doğru olarak yararlanılmalıdır. B)Teknolojik ürünler doğaya zarar verir.
     C)Televizyon seyredilmemelidir.            D)Teknolojik ürün kullanmak sakıncalıdır.       
D. Aşağıdaki teknolojik ürünleri kullanım alanlarıyla eşleştiriniz. (10 puan)
A)CD çalar
Ulaşım
                B)Tren
Eğlence
C)El feneri
İletişim
D)Telefon
Aydınlatma
                E)Kalem
Eğitim
E.    Zaman içinde  kullanılan saatleri yazınız. ( 10 puan)
1.                                                                             2.
3.                                                                              4.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder