6 Nisan 2013 Cumartesi

Haber Yazısı ile Röportaj Türünün Karşılaştırılması
Haber yazılarıyla röportaj türünün karşılaştırılması

Benzerlikler:
Gazete yazılarıdır.
İkisinin temelinde de haber vardır.
Her iki tür de belge niteliği taşır.

Farklılıklar:
Haber yazıları nesneldir. Röportajda yazarın yorumu da yer alır.
Haber yazılarında olaylar ve gelişmeler olduğu gibi verilir.  Röportajlarda olay ve kişilerle ilgili çok yönlü, daha detaylı, derinlemesine bir anlatım vardır.
Röportajların sanatsal yönü vardır.
Haber yazılarında dilin göndergesel işlevi kullanılır. Röportajlarda ise göndergesel işlevin yanında heyecana bağlı işlev de yer alır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder