15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


A- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yukarıdaki sözcüklerin uygun olanı ile tamamlayınız. (20p)
 (Radyasyon  –  Fiş veya fatura  –  Miladi takvim  –  110  –  Kaliteli  –  Bütçe  –  Eğitim  –  Tüketim  –                     Üretim – Teleskop)
1- Tepe göz ve projeksiyon cihazları ………………………… alanında kullanılır.
2- Yangın anında itfaiyenin …………..numaralı telefonunu aramalıyız.

3- Mal ve hizmetlerin tüketiciler için hazır hâle getirilmesine ……………..………… denir.
4- Bir aile ya da kurumun belli bir süre için hazırladığı gelir ve gider listesine ……………………  denir.
5- Üretilen ürünlerin insanlar tarafından kullanılıp harcanmasına ……………………… denir.
6- Yapılan alış verişten sonra mutlaka …………… …………… ……………….. almalıyız.
7- Reklam, bir ürünün …………….………………  olduğunu göstermez.
8- Ülkemizde kullanılan takvim çeşidi …………………… …………………. dir.
9- Gök cisimlerini incelemek için ……………………………………. icat edilmiştir.
10-Bilgisayar ve cep telefonu çevresine ………………………… yayan teknolojik ürünlerdendir.

 B-   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. (10p)
            1- İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe meslek denir.
            2- Gelirimizden daha fazla para harcamanın zararı yoktur.
            3- Bilinçli tüketici, her alışverişten sonra fiş veya fatura alır.
            4- Alışverişlerde kalite ve bütçeye uygunluk aranmalıdır.
            5- Teknolojik ürünlerin doğaya hiçbir zararı yoktur.
            6- Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara bölünüp gösterilen çizelgeye takvim denir.
            7- Hicri takvimle miladi takvimde gün sayısı aynıdır.                              
            8- Satın aldığımız ürünlerin standartlara uygunluğunu TSE damgasından anlarız.
            9- Önce isteklerimizi sonra ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız.
           10-Miladi takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir.


D- Açıklamaları verilen kelimeleri numaralarına göre aşağıdaki tabloya yazarak renkli alandaki
( yukarıdan aşağıya ) şifreyi bulunuz. (bulmaca 6p + şifre 4p )
1. Belli bir dönem içinde giderlerin gelirlere göre ayarlanması.
2. Alışveriş aracı olarak devletçe bastırılan maden veya kâğıt parçası.
3. Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt
4. Türk Standartları Enstitüsünün kısaltılmış olarak yazılışı.
5. Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem.

6. Aydınlatmada kullanılan, yandıkça tükenen bir araç.

C-   Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 5puandır)
1-    Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması durumunda ve satıcı sorunumuzu çözmezse aşağıdakilerden hangisine müracaat etmeliyiz?
 A. Emniyet Müdürlüğüne                                    B. Tüketici Hakları Derneğine    
 C. Cumhuriyet Savcılığına                                  D. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına

  2- Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi tasarruf yapmayla ilgili değildir
A. Damlaya damlaya göl olur.                             B. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C. Ak akçe kara gün içindir.                                D. Sakla samanı gelir zamanı

3- Aşağıdaki takvimlerden hangisi Orta Asya Türklerinin kullandığı bir takvimdir?
  A.  Miladi Takvim         B.  On iki Hayvanlı Türk Takvimi             C.  Rumi Takvim.             D. Hicri Takvim

      Hilal’in bahsettiği takvim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
   A. Rumi Takvim             B. Hicri Takvim             C. Miladi Takvim       D. On iki hayvanlı Takvim
 

5-         1. Stetoskop                   2. Enjektör                 3. Röntgen
Yukarıda verilenler hangi alanda kullanılan teknolojik aletlerdir? 
    A. eğitim                      B. sağlık                                  C.  ulaşım                                                D. İletişim

6- Bilinçli bir tüketici alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
     A.  Reklamlara                 B. İsteklerine                C.  Fiyatlara                      D. İhtiyaçlarına

   7- Aşağıdakilerden hangisi ‘’ulaşım’’ alanında kullanılan teknolojik ürünlerden biri değildir?
        A. Vapur                            B. Metro                          C. Tepegöz                         D. Otobüs

8- Aşağıdaki bireysel ihtiyaçların gereklilik önemi açısından sıralarsak son sırada hangisi yer alır?


10- ‘’Dünyada en yaygın olarak kullanılan takvimdir. Ülkemizde Atatürk’ün takvim ve ölçülerde yaptığı devrimle 1926 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eder.’’
Yukarıda hakkında bilgi verilen takvim hangisidir?
  A. Rumi Takvim             B. Hicri Takvim             C. 12 Hayvanlı Türk Takvimi         D. Miladi Takvim

11- Müslümanlar,  hangi olayı takvimlerine başlangıç tarihi olarak kabul etmişlerdir?
A)   Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü       B)   Hz. Muhammed'in ölümünü
C)   Hz. Muhammed'in doğumunu                                      D)   Hz. İsa'nın doğumunu

12- 19 Eylül 1921 tarihinde Türk milleti için “olmak ya da olmamak” adına yapılan bu savaşı, Mustafa Kemal’in üstün komutanlığı ile Türk ordusu kazanmıştır. Bu savaşın sonunda Mustafa Kemal Paşa’ya “gazi” unvanı ve “mareşal” rütbesi verilmiştir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi savaşa aittir?
A) Çanakkale Savaşı                                            B) I. İnönü Savaşı       
C) Başkumandan Meydan Muharebesi                D) Sakarya Meydan Savaşı
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder