14 Nisan 2013 Pazar

Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
1)       İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek ve onlara güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne ad verilir?

A)       İş Güvenliği                                     B) İş                                        C) İşçi Çalışması                     D) İşçi

2)        Aşağıdakilerden hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?
A)       Vurma aletleri                                B) Markalama aletleri           C) Kesici aletler                      D) İlkyardım aletleri

3)       Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A)       Gözlük takmamıştır                        B) Eldiven giymemiştir          C) Maske takmamıştır           D) Baret takmamıştır

4)       Aşağıdakilerden hangisi makinelere takılan koruyucu aparatların görevlerinden değildir?
A)       Kullanıcıyı korumak                         B) Makineyi korumak             C) Etraftakileri korumak        D) Verimi artırmak

5)       Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?
A)       Sıhhi tesisatlar                                               B) Elektrik tesisatları             C) Isıtma ve havalandırma tesisatları   D) Çevre düzenlemesi

6)       Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerine ne denir?
A)       Meslek hastalığı                             B) Sigortalılık                         C) İşçi sağlığı                          D) İş güvenliği

7)       Öğrenci Murat işyeri doktoruna giderek, meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıda verilen şıklardan hangisi doktorun Murat’a önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden birisi değildir?
A)       Yer değiştirme                                B) Ayırma                               C) Havalandırma                    D) Gezinme

8)       Meslek Hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)       Kimyasal kaynaklı                           B) Fiziksel kaynaklı                C) Biyolojik kaynaklı               D) Matematik kaynaklı

9)       Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?
A)       Ağır metaller                                  B) Tozlar                                C) Gazlar                                D) Çözücüler

10)    Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
A)       Hastalık                                           B) Kaza                                   C) Sakatlık                              D) Yaralanma

11)    Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir?
A)       İnsanın doğal yapısı                        B) Kişisel kusurlar                  C) Kaza olayı                          D) Kişinin boyunun uzunluğu

12)    Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?
A)       Su                                                    B) Köpük                                                C) Kuru kimyevi toz                D) Hava

13)    Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer almaktadır?
A)       Güvensiz hareketler                        B) Tecrübesizlik                     C) Güvensiz şartlar                                D) Nedeni bulunamayan sebepler

14)    İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A)       % 60                                                                B) % 2                                    C) % 98                                  D) % 30

15)    Bir Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
A)       Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık       B) Oksijen, hava, ateş            C) Sıcaklık, ateş, kibrit           D) Hava, yakacak, su

16)    Raporun metin kısmında aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunmaz?
A)       Giriş                                                B) Bölümler                           C) Önsöz                                 D) Sonuç

17)    Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?
A)       Kütüphane araştırmaları                                B) Laboratuar araştırmaları  C) Analitik araştırmalar         D) Piyasa araştırmaları

18)    Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?
A)       Deneysel araştırma                        B) Tarihsel araştırma            C) Uzay araştırmaları            D) İstatistik araştırmaları

19)    Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?
A)       Uzmanlık gerektirir                                                                        B) Ortak ölçütlere göre sınanabilir
C)     Tarafsız ve sistemli bir süreçtir                                                    D) Tüm alanlarda yöntem tektir

20)    Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde kullanılan veri toplama yöntemlerinden değildir?
A)       Görüşme                                         B) Anket                                 C) Örnekleme                         D) Karşılaştırma


MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

CEVAP ANAHTARI

1)       İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
B)       İş Güvenliği                                    B) İş                                        C) İşçi Çalışması                     D) İşçi

2)        Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?
B)       Vurma aletleri                                B) Markalama aletleri           C) Kesici aletler                      D) İlkyardım aletleri

3)       Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
B)       Gözlük takmamıştır                        B) Eldiven giymemiştir          C) Maske takmamıştır          D) Baret takmamıştır

4)       Aşağıdakilerden hangisi makinelere takılan koruyucu aparatların görevlerinden değildir?
B)       Kullanıcıyı korumak                         B) Makineyi korumak           C) Etraftakileri korumak        D) Verimi artırmak

5)       Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?
B)       Sıhhi tesisatlar                                               B) Elektrik tesisatları             C) Isıtma ve havalandırma tesisatları   D) Çevre düzenlemesi

6)       Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerine ne denir?
B)       Meslek hastalığı                             B) Sigortalılık                         C) İşçi sağlığı                          D) İş güvenliği

7)       Öğrenci Murat işyeri doktoruna giderek, meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıda verilen şıklardan hangisi doktorun Murat’a önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden birisi değildir?
B)       Yer değiştirme                                B) Ayırma                               C) Havalandırma                    D) Gezinme

8)       Meslek Hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
B)       Kimyasal kaynaklı                           B) Fiziksel kaynaklı                C) Biyolojik kaynaklı               D) Matematik kaynaklı

9)       Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?
B)       Ağır metaller                                  B) Tozlar                                C) Gazlar                                D) Çözücüler

10)    Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
B)       Hastalık                                           B) Kaza                                  C) Sakatlık                              D) Yaralanma

11)    Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir?
B)       İnsanın doğal yapısı                        B) Kişisel kusurlar                  C) Kaza olayı                          D) Kişinin boyunun uzunluğu

12)    Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?
B)       Su                                                    B) Köpük                                                C) Kuru kimyevi toz                D) Hava

13)    Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer almaktadır?
B)       Güvensiz hareketler                       B) Tecrübesizlik                     C) Güvensiz şartlar                                D) Nedeni bulunamayan sebepler

14)    İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
B)       % 60                                                                B) % 2                                    C) % 98                                 D) % 30

15)    Bir Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
B)       Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık      B) Oksijen, hava, ateş            C) Sıcaklık, ateş, kibrit           D) Hava, yakacak, su

16)    Raporun metin kısmında aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunmaz?
B)       Giriş                                                B) Bölümler                           C) Önsöz                                D) Sonuç

17)    Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?
B)       Kütüphane araştırmaları                                B) Laboratuar araştırmaları  C) Analitik araştırmalar         D) Piyasa araştırmaları

18)    Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?
B)       Deneysel araştırma                         B) Tarihsel araştırma            C) Uzay araştırmaları            D) İstatistik araştırmaları

19)    Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?
B)       Uzmanlık gerektirir                                                                        B) Ortak ölçütlere göre sınanabilir
C)     Tarafsız ve sistemli bir süreçtir                                                    D) Tüm alanlarda yöntem tektir

20)    Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde kullanılan veri toplama yöntemlerinden değildir?
B)       Görüşme                                         B) Anket                                 C) Örnekleme                         D) Karşılaştırma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder