6 Nisan 2013 Cumartesi

Görsel Programlama 2. DÖNEM 1. YAZILI test Soruları


Görsel Programlama 2. DÖNEM 1. YAZILI test Soruları

……………………. ANADOLU TEKNİK, TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
2004-2005 ÖĞRETİM YILI ATL-3 SINIFI Görsel Programlama DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

Adı Soyadı           :………………………                                                                                                     Aldığı Puan:……………………
No                          :……………

1)       Aşağıdaki nesnelerden hangisi kullanıcıdan bilgi girişi amacıyla kullanılmaz
a)       Label
b)       Texttbox
c)       Listbox
d)       Combobox
2)       Formun proje içerisinde geçerli olan adını berlirten peroperties(özellik) aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Value
b)       Caption
c)       Name
d)       Eidth
3)       Form çalışır çalışmaz otomatik yüklenen olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Form_load
b)       Keyup
c)       Keydown
d)       Keypress
4)       VB de rapor haırlamak için kullanılan üretici aşağıdakilerden hangisidir.
a)       Data report
b)       Data environment
c)       Data maneger
d)       Menu editor
5)       Datacontrol nesnesinde aktif kaydı silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır.
a)       Data1.recordset.erase
b)       Data1.recordset.delete
c)       Data1.recordset.kill
d)       Data1.recordset.sil
6)       Datacontrol nesnesinde aktif kaydı düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır.
a)       Data1.recordset.edit
b)       Data1.recordset.düzelt
c)       Data1.recordset.addnew
d)       Data1.recordset.update
7)       Datacontrol nesnesinde bir kayıt ileri gitmek  için aşağıdakilerden hangisi kullanılır.
a)       Data1.recordset.movenext
b)       Data1.recordset.movelast
c)       Data1.recordset..ileri
d)       Data1.recordset.sonraki
8)       Data kontrol nesnesindeki toplam kayıt sayısını görmek için verilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Data1.recordset.eof
b)       Data1.recordset.bof
c)       Data1.recordset.lof
d)       Data1.recordset.recordcount
9)       Form boyutlarında değişiklik yapıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir.
a)       Load
b)       Resize
c)       Keypress
d)       Unload
10)   Toolbox üzerindeki label nesnesi ne amaçla kullanılır.
a)       Form üzerinde değişken okutmak için
b)       Form üzerinde etiket yazdırmak için
c)       Form üzerinde şekil çizdirmek için
d)       Formun rengini değiştirmek için


11)   Toolbox üzerindeki textbox ne işe yarar
a)       Her türdeki bilgiyi hem görüntülemeye hem de girmeye yarar
b)       Sadece bilgi görüntülemeye yarar
c)       Sadece bilgi okutmaya yarar
d)       Hiçbiri
12)   Herhangi bir formu ekranda görüntülemek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir.
a)       Form.caption
b)       Form.show
c)       Form.name
d)       Form.forecolor
13)   Visual Basiicte Byte olarak tanımlanan bir değişkenine aşağıdakilerden hangisi aktarılabilir?
a)       0 ile 255
b)       -32768 ile +32767 arası
c)       – 2 milyar ile +2 milyar
d)       hiçbiri
14)   herhangi bir textbox’a birden fazla satır bilgi girmek için aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılır?
a)       Name
b)       Caption
c)       Backcolor
d)       Multiline
15)   Aktif olan formu kapatıp bir önceki forma dönmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir.
a)       Load me
b)       Run me
c)       Unload me
d)       Close
16)   En son kayda ulaşmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Move up
b)       Move down
c)       Move last
d)       Move upper
17)   VB proje dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir
a)       BAS
b)       FRM
c)       PRJ
d)       OCX
18)   Formlara komut buttonu eklemek için hangi nesne kullanılır?
a)       Label
b)       Textbox
c)       Listbox
d)       Commandbutton
19)   Datacontrol nesnesinde ilk kayıda gitmek için ahngi komut kullanılır?
a)       Movefirst
b)       Movelast
c)       Movenext
d)       Moveprevious
20)   Projenin çalışmasını sona erdiren komut aşağıdakilerden hangisidir.
a)       Return                                  c)   end
b)       Loop                                     d)  Pause

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder