6 Nisan 2013 Cumartesi

Visual Basic Programlama 2.dönem 1.yazılı soru ve cevapları (Test)


Visual Basic Programlama 2.dönem 1.yazılı soru ve cevapları (Test)

Adı Soyadı      :………………………………………….                                            Tarih              :21/03/2005
Numarası        :……………………                                                                     Aldığı Puan     :………….

1.   Aşağıdaki değişken tiplerinden hangisi 2 byte’lık işaretli tam sayı tipidir ve aldığı değerler 32767 ile  -32765 arasındadır?
a) Byte                  b) İnteger                   c) Long                       d) Decimal
2.  Aşağıdakilerden hangisi nesnenin dizideki kaçıncı eleman olduğunu belirten parametredir?
a) Change             b) Click                      c) Locket                    d) İndex
  1. Girilen  text kutusu içerisindeki değeri sayısal değere çeviren komut hangisidir?
a) Dim                  b) İnteger                   c) Val                          d) Public
4. Aşağıdakilerden hangisi değeri true olduğunda text kutusuna birden fazla satır girilebileceğini gösteren properties özelliğidir.?
a) Multiline           b) Alignment             c) Locket                    d) MaxLength
5.   Aşağıdakilerden hangisi bir butona basıldığında algılanarak sonuca aktarılmasını sağlar?
a) Change()           b) Click()                   c) DblClick()              d) KeyPress
6.   Dim’in hangi amaçla kullanıldığını kısaca anlatın ve bir örnek verin.
7.   VB’in standart kontrol elemanlarının dışında, toolbox’a kontrol elemanı eklemek için yapılması gereken işlemleri ve hangi uzantılı dosyaları ekleyebileceğimizi kısaca yazın.
  1. 5 takımlı bir ligde girilen sayıdaki (sıradaki) takımın hangisi olduğunu bize verecek ve bu takımın puanını gösterecek programı yapın (takımların isimleri önemli değil).
9.   Shift, ctrl ve alt tuşlarına basıldığını algılayan ve hangi tuşa basıldığını yazdıran küçük bir program parçası yazın.

NOT: İlk 5 soru 6 puan,  6 ve 7. sorular 15 puan, 8 ve 9. sorular 20 puandır.

CEVAPLARAdı Soyadı      :……………………………                                                    Tarih              :21/03/2005
Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
2004-2005 Öğretim Yılı  Programlama Dersi ATL-3  2. Dönem 1.Yazılı Yoklaması

CEVAP ANAHTARI

  1. b
  2. d
  3. c
  4. a
  5. a
  6. Dim değişken tanımlamada kullanılan bir komuttur. Örnek : “Dim Adı As String”
  7. Kontrol elemanlarını Project menüsündeki Components seçeneği ile açılan pencereyi kullanarak ekleriz. Kontrol elemanı dosyasının uzantısı OCX’ dir.

  1. text1 = “”
if shift AND vbShiftmask Then Text1= “Shift Tuşu Basılı”
if shift AND vbCtrlmask Then Text1= Text1+“Control Tuşu Basılı”
if shift AND vbAltmask Then Text1= Text1+“Alt Tuşu Basılı”

alıntı: ogrenciyiz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder