7 Nisan 2013 Pazar

9. Sınıf Coğrafya Ders Notu (Doğa ve İnsan)

1. BÖLÜM: DOĞA VE İNSAN                              
DOĞAL UNSURLAR
Doğal Unsur: Oluşumlarında insanın herhangi bir etkisinin bulunmadığı varlık, nesne ve olayların tümüdür. Örnek; dağ, taş, ağaç, hayvanlar, toprak, yağmur, deprem…gibi.
Beşeri Unsur: Oluşumlarında insanın etkisinin söz konusu olduğu varlık, nesne ve olaylardır. Örnek; kalem, sıra, okul, yol, köprü …. gibi.
DOĞA VE İNSAN ETKİLEŞİMİ
        Coğrafya, insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilimdir. Yeryüzündeki doğa olaylarını ve insan faaliyetlerini incelerken bunlar arasında ilişki kurar. Coğrafya insanın doğayı tanımasını ve doğa ile uyumlu bir yaşam sürmesini sağlamaya çalışır.
       İnsan ve doğa arasında sürekli olarak karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. İnsan bir yandan yaşadığı doğal çevreyi çeşitli şekillerde etkileyip değiştirirken, bir yandan da doğal çevre şartlarından etkilenmektedir. Örneğin; tarım, turizm, ulaşım vb birçok insan faaliyeti doğal şartlardan biri olan iklimin etkisi altındadır. Yine aynı diğer taraftan insanlar baraj, yol, köprü, konut vb yaparak, bataklıkları kurutup tarım alanı haline getirerek, madenleri işleterek ve ormancılık faaliyetleri yürüterek doğayı sürekli olarak etkilemektedirler. COĞRAFYANIN TANIMI-KONUSU-BÖLÜMLERİ, İLKELERİ VE YARARLANDIĞI BİLİMLER
Coğrafya; doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu ilişkinin sonuçlarını ortaya koymaya çalışan bilim dalına coğrafya denir.
Coğrafyanın konusu; insanın üzerinde yaşadığı doğal çevre ile olan karşılıklı etkileşimidir.
Coğrafyanın ilkeleri: 1-Dağılış ilkesi      2-Karşılıklı ilgi(bağlantı)ilkesi      3-Nedensellik ilkesi
Coğrafyanın Bölümleri, Bu Bölümlerin Alt Dalları Ve Coğrafyanın Yararlandığı Bilimler

MUHTEŞEM DÖRTLÜ / DOĞAL SİSTEMLER(DOĞAL ORTAMLAR) VE COĞRAFYA
Doğa: Atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer olmak üzere dört temel ortamdan oluşan bir bütündür.
Doğayı oluşturan bu dört temel ortam arasında sürekli bir etkileşim ve mükemmel bir denge vardır.

Doğal Ortamlar;
1-Atmosfer(Hava Küre): Dünyamızı çepe çevre saran ve çeşitli gazların karışımından oluşan doğal ortamdır. Bulutluluk, nemlilik, sis ve yağış gibi tüm hava olayları atmosferde meydana gelir. Atmosfer olaylarını coğrafyanın alt dallarından klimatoloji bilimi inceler.
2-Litosfer(Taş Küre): Yer kabuğunun en dış bölümüdür. Litosfere taşküre denilmesinin sebebi bileşiminin kayaçlardan oluşmasıdır. Dağlar, taşlar, vadiler ve platolar litosferi oluşturan başlıca unsurlardır. Taş küre üzerindeki yer şekillerinin oluşum özelliklerini coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfoloji bilimi inceler.
3-Hidrosfer(Su Küre): Akarsular, göller, denizler ve okyanuslar ile tüm yer altı sularının hepsine birden verilen isimdir. Su küreyi coğrafyanın  alt dallarından Hidrografya bilimi inceler
4-Biyosfer(Canlılar Küresi): Bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmalar gibi doğal ortamda yaşayan canlıların oluşturduğu sistemdir. Canlılar küresini coğrafyanın alt dallarından Biyocoğrafya bilimi inceler.

Doğa ve insan ders notunu word dosyası olarak indir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder