7 Nisan 2013 Pazar

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
A-) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P)
   Hz. Muhammet ………… yılında ………………………’de
doğmuştur.
   Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara
…………………, Medine’de yerleşik olan Müslümanlara da ……………………… denir.
    İslam tarihindeki ilk mescit …………… Mescid’idir.
    Hz. Peygamber’in ve sahabelerin katılımıyla Medine’de inşa edilen mescide ……………………………………………………, denir.
    Peygamberimize ilkvahiy…………………..,yılının……………………..,ayında……………………,mağarasında gelmiştir.


B-) Yukarıdaki şemayı doldurunuz.(8P)
C-) Aşağıdaki tabloda vakit namazları verilmiştir. Vakit namazlarının kaçar rekât şekilde belirtiniz.(10P)


Vakitler
İlk Sünnet
Farz
Son Sünnet
Vitir

1
Sabah
2
Öğle
3
İkindi
4
Akşam
5
Yatsı
                                                                      
D-) Alimlerimiz İslam’ı bir ağaca, İmanı ağacın köklerine, ibadetleri gövdesine, güzel ahlakı ise onun meyvelerine benzeterek iman-ibadet-ahlak arasındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Bu konudaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.(14P)F-) Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.(48P)
1-) Kıssa, tarihte yaşamış bazı peygamberler ve toplulukların başından geçen ibret verici olaylara denir. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerimde kıssalara yer vermesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
     A)    Yapılmış olan hatalardan ders çıkarmak.
     B)    Peygamberler hakkında bilgi vermek.
     C)    Doğru yolu bulmamıza yardımcı olmak.
     D)    Geçmişte yaşanılanların tekrarlanmasını sağlamak  
2-) Aşağıda yer alan savaşlardan hangisi Peygamberimiz döneminde Müşriklerle yapılan savaşlardan değildir?
     A)      Talas       B) Bedir      C) Hendek    D) Uhud
3) “İlim Çin’de de olsa öğreniniz.”(Hadis)
 “ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(Zümer suresi 9. Ayet)
“Sakın cahillerden olma!”(En’am suresi 35. Ayet)
Yukarıda yer alan Hadis ve Ayetlerin ortak noktası seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
     A)    Toplumsal barışın önemi.
     B)    Sabrın önemi.
      C)    Eğitimin önemi.
      D)    İbadetin önemi.
4-) Peygamberimizin Medine’de yaptığı Mescid-i Nebi çok yönlü bir işleve sahipti. Burası bir ibadethane olmasının yanı sıra bir eğitim yuvası, mahkeme salonu ve devlet işlerinin görüşülüp konuşulduğu bir merkez olarak kullanılıyordu.
Yukarıdaki metinde Mescid-i Nebi’nin:
I.                   Dini          II. Siyasi
III:           Eğitim     IV. Adli
özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır.
     A)    I-III-IV                B)II-III-IV
C)    I-II-IV                 D) I-II-III-IV
5-) Müslümanlar Mekkelilerin baskıları sonucunda 622 yılında sahip oldukları her şeyi bırakarak Medine’ye Hicret etmişlerdir. Bu durum ilk bakışta olumsuzmuş gibi görülse de sonuçları itibariye oldukça olumlu olmuştur. Aşağıdakilerin hangisi olumlu sonuçlardan bir değildir?
A) İslam Devletinin temelleri atılmış oldu.
B) Müslümanların sayısı arttı.
C) Müslümanlar müşriklerin baskısından kurtuldu.
D) Savaşların yaşanmasına neden oldu.
6) Peygamberimize gelen ilk emir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oku          B) İbadet et          C) Temiz ol          D) Namaz kıl

7-)Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmanın insanlara sağlayacağı faydalardan birisi değildir.
     A)    Zamanın azalmasına neden olur.
     B)    İnsana iç huzur verir.
     C)    Kişide davranışlarını kontrol etme bilinci oluşturur.
    D)    Kişiye temizlik alışkanlığı kazandırır.
8-) 1-Paylaşma           2- Tanışma         3-Dayanışma
4- Birlik olma          5-Haberleşme
Namazların cemaatle kılınmasının faydaları arasında yukarıdakilerden kaç tanesi yer alır.
A) 3                    B) 4                    
C) 5                          D) 6

9-) Abdesti bozan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Birşeyler yemek                     
 B) Bayılmak
 C) Uyumak                                    
 D) Vücuttan kan çıkması
10-) Aşağıdaki tabloda Peygamberler ve onlara gönderilen İlahi Kitaplar gösterilmiştir. Hangi şıktaki eşleştirme yanlıştır?
A
Hz İsa
İncil
B
Hz Musa
Suhuf
C
Hz Davut
Zebur
D
Hz Muhammet
Kur’an-ı kerim

11-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın öğütlerinden değildir?
A) Allah’ın adını anmak
       B)İnsanların hatırını sormak
       C)Başkaların arkasından konuşmak,
       D)Adaletli ve dürüst olmak

12) Hicretin onuncu yılında Allah resulü, ilk ve son haccını yaptı. Veda haccı adı verilen bu ibadet sırasında, Arafat Meydanı’nda toplanan yüz bini aşkın Müslümana bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında, Müslümanlara İslam’ın evrensel ilkelerini bir kez daha hatırlatarak onlara son öğütlerini verdi ve ashabıyla vedalaştı. Onun yapmış olduğu bu konuşma vefatından sonra Veda Hutbesi olarak adlandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde yer alan mesajlardan değildir.
A)    Faiz ve faizcilik haramdır.
B)    Araplar diğer ırklardan üstündür.
C)    Emanetin korunması gerekir.
D)    Kan davası yasaktır.
                             

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder