6 Nisan 2013 Cumartesi

9. SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI


SAĞLIK MESLEK LİSESİ KİMYA 9 II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1. Aşağıdaki karışım örneklerini homojen, emülsiyon, süspansiyon, aerosol olarak sınıflandırınız.
a) Ayran             b) Kolonya         c) Tuzlu su         d) Sis
2.  X tuzunun sulu çözeltisinde bir miktar daha X tuzu eklediğinde bir çökelme gözlenmez.
Y tuzunun sulu çözeltisine bir miktar Y kristali atılırsa eklenenden fazla miktarda çökelme gözlenir.
Buna göre X ve Y çözeltilerini doygunluk durumuna göre sınıflandırınız.
3. Alaşım nedir? Örnek vererek açıklayınız.
4. 20 oC’de şekerin çözünürlüğü 30 gram/100 gram su’dur. 360 gram şeker çözeltisinin 300 gramı sudur. Bu çözeltiyi doygun hale getirebilmek için kaç gram şeker ilave etmek gerekir?Hesaplayınız.
5.   2Feo + O2o → 2Fe+2O-2 Tepkimesinde yükseltgenen ve indirgenen maddeleri tespit ediniz.
6. Günlük hayatta sıkça kullanılan polimerlerden dört tanesinin ismini yazınız.
7. Kauçuk üretiminde kullanılan Vulkanizasyon yöntemi nedir? Yazınız.
8. Kola’nın kapağı açıldığında asit’i neden kaçar? Açıklayınız.
9.   H2SO4 + NaOH  →  Na2SO4 + H2O Reaksiyonunu denkleştiriniz.
10.
Yandaki çözeltileri seyreltik çözelti ve derişik çözelti olarak
Karşılaştırınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder