19 Nisan 2013 Cuma

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
SORULAR

Soru-1) Aşağıdaki ifadelerde Hz. Muhammed’in hangi özelliğine hiç değinilmemiştir?

I.                   Hz. Muhammed komşularına karşı daima cömert, kibar ve saygılıydı.
II.                Çocuklarla oynar, onlarla ilgilenir ve çeşitli hediyeler verirdi.
III.             Tüm savaşlarda ön saflarda çarpışır, arkadaşlarına cesaret verirdi.


a) İnsan sevgisi   b) İnsanlara saygısı  c) Olaylar karşısındaki cesareti d) İşlerini danışarak yapması

Soru-2) Hz. Muhammed hastaları ziyaret eder, cenazelerine katılır, insanlar arasında ayrım yapmazdı. Bu, onun hangi özelliği ile yakından ilgilidir?

         a) Cesareti  b) Merhameti     c) Sözünde durması   d)  İnsanlar değer vermesi

Soru-3) Hz. Muhammed savaşlarda ağaç, hayvan ve yaşlılara dokunulmamasını emrederdi. Bu onun hangi özelliğini gösterir?

                a) Merhametini        b) Güvenini        c) Doğru sözlülüğünü       d) Sabrını

Soru-4) Hz. Muhammed’in her şeyi anlayışla karşılaması, başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı göstermesi onun hangi ahlaki özelliğinin sonucudur?

       a) Sabırlılığı           b) Hoşgörürlüğü         c) Hakkı gözetmesi       d) Şakacılığı

Soru-5) Hz. Muhammed namazdayken çocuk ağlaması duyunca namazını kısa tutardı. Bu onun hangi özelliğini gösterir?

a) Güvenilirliğini   b) Danışarak iş yapmasını  c) Uzun namaz kılmamasını  d) Merhametli olmasını

Soru-6) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

A)  Hz. Muhammed “Merhamet etmeyene ………………..olunmaz” buyurmuştur.
B)   Hz. Muhammed geçimini sağlamak için çocukluğunda ………………….yapmıştı.
C)   Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de onunla alışveriş edenler onun………………… takdir etmişlerdi.
D)  Hz. Muhammed’le Hz. Ebubekir Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında Sevr mağarasına gizlenmişlerdi. Hz. Ebubekir korkunca peygamberimiz ona “…………..............................................................” demişti.
E)   Hz. Muhammed ailesi içinde önemli karar alacağı zaman aile üyelerine ……………….

 Soru-7) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

(    ) Hac ibadeti sırasında Kabe’nin etrafında yedi defa dönmeye “Sa’y” denir.
(    ) Hz. Muhammed gençliğinde geçimini ticaret yaparak sağlamıştır.
(    ) Kurban, Allah’ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmenin bir türüdür.
(    ) Hz. Muhammed’in “Önce deveni bağla sonra tevekkül et” sözü yardımlaşmayı teşvik eder.
(    ) Her şey önceden tespit edilmiştir, insan iradesini kullanmada özgür değildir.

Soru-8) Hz. Muhammed’in çalışmayı sevmesini bir örnekle açıklayınız.

Soru-9) Hz. Muahmmed’in bilgiye verdiği önemi anlatan iki sözünü yazınız.

Soru-10) Tevekkül nedir? Açıklayınız.            

       Not: ilk beş soru 5’er puan diğerleri 15’er puandır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder