30 Nisan 2013 Salı

10. Sınıf Türk Edebiyatı dersi çalışma soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı dersi çalışma soruları

1) Edebiyatın tanımı nedir?
2) Tarihin tanımını yapınız.
3) Edebiyat tarihinin tanımını yapınız.
4)Bir edebiyat tarihçisi edebiyatı incelerken neler yapar?
5)Edebi eserler (yapıtlar) tarihe kaynak olarak gösterilebilir mi? Niçin?
6) Edebi metinlerde dil nasıldır?

(Edebi metinlerde dil,sanatsal bir kaygı gözetilip ön planda tutulduğu için diğer metinlerden farklı bir kullanımdadır.Mecazlı ve sanatlı söyleyişleri gerçekleştirebilmek amacıyla yan ve mecaz anlamlar içerecek bir dil kullanılır.Çünkü şair veya yazarın duygularını,düşüncelerini,imge lerini okuyucunun hayal dünyasını ve merakını tetikleyebilecek,ilgisini yapıta çevirebilecek bir biçimde dile getirebilmesi söz konusudur.)

7) Tarihi metinlerde dil hangi işleviyle kullanılır?

(Tarihi metinlerde dil sözcüklerin temel anlamları çerçevesinde şekillenir.Tarihçi hiçbir biçimde sanatsal kaygı gözetmez.Onun hedefi okuyucuyu bilgilendirmek,tarihsel olaylarda derinlemesine bilgi sahibi yapmaktır.Bunun için de sanatlı ve etkileyici bir anlatıma başvurması gereksizdir.Dil bilgi verme işleviyle kullanılır.)

8) Uygarlık tarihini tanımlayınız.
9) Edebi metinlerle tarihsel metinleri karşılaştırınız.
10) Türk edebiyatının tarih içinde dönemlere ayrılmasında neler ölçüt olmuştur?
11) Kültür nedir?
12) Türk edebiyatının tarih içinde dönemlere ayrılmasında en büyük etkenlerden biri olan
kültürel farklılaşmayı açıklayınız.
13) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında din önemli bir etken midir? Niçin?
14) Edebiyatın temel malzemesi nedir? Niçin?
15) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerini maddeler halinde yazınız.
16) Sözlü edebiyat döneminin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
17) Sözlü dönem ürünlerinden “Koşuk” un özelliklerini maddeler halinde yazınız.
18) Sözlü dönem ürünlerinden “Sagu”nun özelliklerini maddeler halinde yazınız.
19) Destan türü hakkında bilgi veriniz.
20) Destanlar kaça ayrılır? Açıklayınız.
21) Doğal destanların özelliklerini maddeler halinde yazınız.
22) Yapma destanların özelliklerini maddeler halinde yazınız.
23) İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı kaç grupta incelenir? Gruplandırıp gösteriniz.
24) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı kaç grupta incelenir? Gruplandırarak gösteriniz.
25) Destanlar ortaya çıkışlarına göre kaça ayrılır? Bu grupların adlarını yazınız.
26) Doğal destanların özelliklerini maddeler halinde yazınız.
27) Dünya edebiyatında yer alan doğal destanları yazınız.
28) Yapma destanın özelliklerini maddeler halinde yazınız.
29) Dünyaca ünlü yapma destanları yazınız.
30) Doğal destanlar ile yapma destanlar arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.
31) Yapma destanlar ile doğal destanlar arasındaki benzerlikleri maddeler halinde yazınız.
32) İslamiyet’ten önceki dönemde yer alan Altay destanlarını yazınız.
33) Saka destanlarını yazınız. Destanların özelliklerini açıklayınız.
34) Hun-Oğuz destanını açıklayınız.
35) Göktürk destanlarını açıklayınız.
36) Uygur destanlarını açıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder