9 Nisan 2013 Salı

11. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


11B  SINIFI   SEÇMELİ COĞRAFYA  DERSİ  2.DÖNEM  1. SINAV
Adı ve Soyadı:                                                                                                         Puan:
                                         S    O         R         U         L         A         R
S 1)                                     Orta kuşakta kıtaların batı kıyılarında okyanus akıntılarının da etkisiyle ılıman okyanus ikliminin oluşmasında etkilidir. (3)


S2) Alize Rüzgarları     ˚ enlemindeki                                    basınç alanlarından                                  ’daki                                           basınç alanlarına doğru eserler. (4)

S3)Muson Rüzgarları hangi türde rüzgarlardır?(3)

S4) Soğuk yerel rüzgarların isimlerini yazınız. (3)

S5) Rize yöresinde mandalina yetiştirilebilmesinin sebebini yazınız. (4)

S6) Aşağıda nem çeşitlerinin kısaca açıklaması verilmiştir. Bu açıklamaların hangi nem çeşidine ait olduğunu karşısına yazınız. (3m 6p)
*Herhangi bir sıcaklıkta hava içinde bulunan nem miktarının aynı sıcaklıkta o havanın bulundurabileceği nem miktarına oranıdır:   
*Havanın belli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en yüksek nem miktarıdır:
*1m³ havanın içinde o an var olan nem miktarının gram olarak ifadesidir:

S7) Kutuplarda mutlak nem az olmasına rağmen bağıl nemin fazla olmasının sebebi nedir? (4)

S8) Aşağıda bulut çeşitleri verilmiştir bunların Türkçesini karşısına yazınız. (3)
    *Kümülüs:                          *Sirüs:                                                Stratüs:

S9) 0˚C’nin altında oluşan yoğuşma ya da yağış türlerini yazınız. (4m4p)

S10)Oluşumlarına göre yağış tiplerini yazınız. (3)

S11) Dünya’da en az yağış alan bölgeleri yazınız. (3m3p)

S12) TUNDRA ikliminin özelliklerini yazınız. (4m10p)

S13) “Tayga” hangi iklim tipinde görülen bitki örtüsüdür? (3)

S14) Amerika’nın batısında, Orta Şili’de, Afrika’nın güneyinde, Kap bölgesinde, Güney Avustralya’da etkili olan iklim hangisidir? (3)

S15) Büyük iklim grupları içerisinde, değişik iklim özellikleri gösteren özel koşullu küçük iklim alanlarına ne denir? (3)

S16) Dünya’nın en fazla yağış alan yeri neresidir (hangi ülkenin hangi bölgesinde) ? (3)

S17) Ekvatoral iklimin etkili olduğu bölgelere üç tane örnek yazınız. (3m3p)

S18) Muson İkliminde hangi yağış tipi görülür? (3)

S19)                                            Güney Yarım Küre için yüksek basıncın oklar ile nasıl gösterildiğini yandaki daire üzerinde gösteriniz. (4)

S20) Rüzgarların yönünü etkileyen faktörleri yazınız. (3m6p)

S21) 60˚ enleminin alçak basınç merkezi olmasının temel nedeni nedir? (3)

S22) “Ekvator’dan Kutuplara doğru gidildikçe denizlerdeki tuzluluk oranının azalmasının sebebi nedir? (4)

S23) ” Hava Durumu” ile “İklim” arasındaki farklılıklardan dördünü yazınız. (4m10p)

S24) Atmosferin hangi tabakası “haberleşme”  için önemlidir? (2,5)

S25)Yükselti azaldıkça basınç                             . (2,5)11. Sınıfı SEÇMELİ COĞRAFYA  DERSİ   2.DÖNEM   1. SINAV
                          C      E     V     A     P         A       N      A     H     T     A     R     I
S 1)                                     Orta kuşakta kıtaların batı kıyılarında okyanus akıntılarının da etkisiyle ılıman okyanus ikliminin oluşmasında etkilidir. (3)
C1) BATI RÜZGARLARI Orta kuşakta kıtaların batı kıyılarında okyanus akıntılarının da etkisiyle ılıman okyanus ikliminin oluşmasında etkilidir.

S2) Alize Rüzgarları     ˚ enlemindeki                                    basınç alanlarından                                  ’daki                                           basınç alanlarına doğru eserler. (4)
C2)Alize Rüzgarları 30˚ enlemindeki  DİNAMİK YÜKSEK  basınç alanlarından   EKVATOR’daki   TERMİK ALÇAK basınç alanlarına doğru eserler.

S3)Muson Rüzgarları hangi türde rüzgarlardır?(3)
C3)MEVSİMLİK

S4) Soğuk yerel rüzgarların isimlerini yazınız. (3)
C4) Mistral, Bora, Krivetz

S5) Rize yöresinde mandalina yetiştirilebilmesinin sebebini yazınız. (4)
C5) Karadeniz’den karaya doğru esen rüzgarların Doğu Karadeniz Dağlarını aştıktan sonra, inerken ısınması ve ısıtıcı etki doğurması ve bu yörenin havasını ısıtması (Föhn Rüzgarı) burada mandalina yetiştirilebilmesini mümkün kılmıştır.

C6) Aşağıda nem çeşitlerinin kısaca açıklaması verilmiştir. Bu açıklamaların hangi nem çeşidine ait olduğunu karşısına yazınız. (3m 6p)
*Herhangi bir sıcaklıkta hava içinde bulunan nem miktarının aynı sıcaklıkta o havanın bulundurabileceği nem miktarına oranıdır: BAĞIL NEM
*Havanın belli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en yüksek nem miktarıdır: MAKSİMUM NEM
*1m³ havanın içinde o an var olan nem miktarının gram olarak ifadesidir: MUTLAK NEM

S7) Kutuplarda mutlak nem az olmasına rağmen bağıl nemin fazla olmasının sebebi nedir? (4)
C7) Burada havanın çok soğuk olmasına bağlı olarak havanın taşıyabileceği nem miktarının (maksimum nemin) az olması.

S8) Aşağıda bulut çeşitleri verilmiştir bunların Türkçesini karşısına yazınız. (3)
    *Kümülüs:                          *Sirüs:                                                Stratüs:
C8) Aşağıda bulut çeşitleri verilmiştir bunların Türkçesini karşısına yazınız.
    *Kümülüs: ORTA BULUT           *Sirüs: YÜKSEK BULUT              Stratüs: ALÇAK BULUT

S9) 0˚C’nin altında oluşan yoğuşma ya da yağış türlerini yazınız. (4m4p)
C9) *Kırağı    *Kırç    *Kar    *Dolu

S10)Oluşumlarına göre yağış tiplerini yazınız. (3)
C10) *YÜKSELİM (KONVEKSİYONEL)         *YAMAÇ (OROGRAFİK)        *CEPHE

S11) Dünya’da en az yağış alan bölgeleri yazınız. (3m3p)
C11) KUTUPLAR, DÖNENCELER ÇEVRESİNDEKİ KARA İÇLERİ, ORTA KUŞAKTA ETRAFI DAĞLARLA ÇEVRİLİ BÖLGELER

S12) TUNDRA ikliminin özelliklerini yazınız. (4m10p)
C12) a) En sıcak ay ortalaması 10˚C civarındadır.    b) Kış mevsiminde sıcaklık -30, -40˚C’dir
        c)Yıllık yağış miktarı 200-250 mm’dir.                 d) Doğal bitki örtüsü yosun ve otlardan oluşan tundralardır.

S13) “Tayga” hangi iklim tipinde görülen bitki örtüsüdür? (3)
C13) KARASAL

S14) Amerika’nın batısında, Orta Şili’de, Afrika’nın güneyinde, Kap bölgesinde, Güney Avustralya’da etkili olan iklim hangisidir? (3)
C14) AKDENİZ

S15) Büyük iklim grupları içerisinde, değişik iklim özellikleri gösteren özel koşullu küçük iklim alanlarına ne denir? (3)
C15) MİKROKLİMA

S16) Dünya’nın en fazla yağış alan yeri neresidir (hangi ülkenin hangi bölgesinde) ? (3)
C16) HİNDİSTAN’daki ÇERAPUNÇİ

S17) Ekvatoral iklimin etkili olduğu bölgelere üç tane örnek yazınız. (3m3p)
C17) Amazon Havzası, Kongo Havzası, Gine Körfezi Kıyıları  (Endonezya, Malezya)S18) Muson İkliminde hangi yağış tipi görülür? (3)
C18) OROGRAFİK

S19)                                            Güney Yarım Küre için yüksek basıncın oklar ile nasıl gösterildiğini yandaki daire üzerinde gösteriniz. (4)

S20) Rüzgarların yönünü etkileyen faktörleri yazınız. (3m6p)
C20) a)Basınç merkezlerinin konumu           b)Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi            c)Yerşekillerinin uzanışı

S21) 60˚ enleminin alçak basınç merkezi olmasının temel nedeni nedir? (3)
C21) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi

S22) “Ekvator’dan Kutuplara doğru gidildikçe denizlerdeki tuzluluk oranının azalmasının sebebi nedir? (4)
C22) ENLEM ETKİSİ

S23) ” Hava Durumu” ile “İklim” arasındaki farklılıklardan dördünü yazınız. (4m10p)
C23) a)Hava durumu kısa, İklim uzun sürelidir.                        b) Hava durumu dar, iklim geniş alanlarda etkilidir.
        c) Hava durumu çok değişken, iklim az değişken                      d) Hava durumunu meteoroloji, iklimi klimatoloji inceler.

S24) Atmosferin hangi tabakası “haberleşme”  için önemlidir? (2,5)
C24) İYONESFER

S25)Yükselti azaldıkça basınç                             . (2,5)
C25)Yükselti azaldıkça basınç artar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder