14 Nisan 2013 Pazar

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
9. SINIF KİMYA  SORULARI
1.)Kovalent  bağın  tanımını  yapınız.
2.)Polar  ve  apolar  kovalent  bağları  birer  örnek  vererek  açıklayınız.

3.)Aşağıdaki  diatomik  moleküllerin  Lewis  simgelerini  çizerek  çizgi  elektron  gösterimini  yapınız.   (1H , 7N , 8O , 9F )

*
*
*
4.)Aşağıda  formülleri verilen  bileşiklerin  isimlerini  yazınız.
* CO2=…………………………………………………………………..
* SO3=…………………………………………………………………..
* N2O=………………………………………………………………….
* CaCO3=………………………………………………………………
* NH3=………………………………………………………………….
5.) İsimleri  verilen  bileşiklerin   formüllerini  yazınız.
*Hidrojen klorür=……………..
*Magnezyum  oksit=…………….
*Karbon monoksit=……………..
*Azot dioksit=………..
*Sodyum florür=……………..
6.)Moleküllerin polarlığını  su  moleküllerini  kullanarak  açıklayınız.
7.)Formülü  verilen  bir  bileşiğin  organik mi yoksa  anorganik mi  olduğunu  nasıl  anlarsınız, açıklayınız.
8.)Hidrokarbonların   tanımını  yaparak  bir  örnek  veriniz.
9.)Aşağıdaki  hidrokarbonları  isimlendiriniz.


10.)Hidrofil  ve  hidrofob  nedemektir , açıklayınız.
11.)Aşağıdaki  bileşikleri  tabloya  uygun  şekilde  yerleştiriniz.
SO2       CO2        NaCl          NaF        MgOH2      H2     CS2       KF    CaCO3      NH3
              İyonik  bağlı                        Kovalent  bağlı

12.)Boşlukları , tablodaki  kelimelerden  uygun  olanlarıyla  eşleştiriniz.
Organik
Anorganik
Alkenler
Polar
Apolar
Anyon
katyon
Ametal
Metal
Çekim
İtme
Siklo
Alkin
Alkan
  • NH3  molekülündeki  N-H  bağları  ………………  kovalent  bağlardır.
  • H-H  bağı  ………………..  kovalent  bağdır.
  • Eksi(-)  yüklü  iyonlara  …………….  denir.
  • Artı(+)  yüklü  iyonlara  ………………..  denir.
  • S(kükürt) , O(oksijen) , N(azot)   ve  C(karbon)  ……………………..   elementlerdir.
  • Li(lityum) , Na(sodyum) , K(potasyum)  ve  Ca(kalsiyum)  ………………..  elementlerdir.
  • Moleküllerden  oluşmuş  kovalent  yapılı  bileşiklerin  doğada  sıvı  veya  gaz  halde  bulunabilmeleri , moleküller  arasında  bazı  …………….  kuvvetleri  olduğunu  gösterir.
  • CaCl2 (kalsiyum  klorür)  …………………….  bileşiklerdendir.
  • Metan   …………………….  bileşiktir.
  • C(karbon)  atomları  arasında  bir  yada  daha  fazla  ikili  bağ  olan  hidrokarbon  molekülleri  ………………..  olarak  adlandırılır.
13.) Fiziksel  ve  kimyasal  değişimlere  5’er  tane  örnek  veriniz.
            Fiziksel                                                       Kimyasal
        *………………………………                           *……………………………………
        *………………………………                           *……………………………………
        *………………………………                           *……………………………………
        *………………………………                           *……………………………………
        *………………………………                           *……………………………………
14.)Aşağıdaki  asit-baz  tepkime  denklemlerini  tamamlayınız
*HCl (aq)+ NaOH(aq)                        ……………. + …………...
*HNO3(aq)   +  KOH(aq)                   ……………. + ……………
*H2SO4(aq)   + 2NaOH(aq)                 ………….. + ……………
*2HCl(aq)  + Ca(OH)2(aq)               ……………..  +  ………………
15.)Aşağıdaki  tepkimelerin   endotermik  mi  yoksa  ekzotermik mi  olduklarını  belirtiniz.
- N2(g) + 2O2(g) + Q                2NO2(g)                                 O ekzotermik         Oendotermik
- C2H4(g) + 3O2(g)                2CO2(g) + 2H2O(g) + Q              O ekzotermik         Oendotermik
- C(k) + O2(g)                 CO2(g) + Q                                      O ekzotermik         Oendotermik
- HNO3(aq)  + KOH(aq)                 KNO3(aq) + H2O(s) + Q      O ekzotermik         Oendotermik
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder