1 Mayıs 2013 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


1- “Yaşamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “görüp geçirmek, başından geçmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Balkan Savaşı’nın  bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı.
B) Akvaryumdaki bu balıklar denizde yaşamayı özlemişlerdir.
C) Bu müzeyle onun anısı hep yaşayacak.
D) Babam, güzellikleriyle insanı büyüleyen bu köyde yaşadı.


2-  Meraklı bir tarla faresi vardı. Bir gün
            1
yuvasından ayrılıp köyün harman yerine girdi. Tarla
      2
faresi maceralı bir yolculuk yapmak istiyordu.
              3                  4
Bu parçadaki numaralandırılmış kelimelerden hangisi almış olduğu ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır?
A) 1                 B) 2                 C) 3                 D) 4

“Selin hızlı çalışıyor ………….. çok hata yapıyor.”
3-  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) fakat      B) ama       C) ile          D) ancak

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.
B) Bakarsan baş olur, bakmazsan dağ olur.
C) Dost başa, düşman ayağa bakar.
D) Sakalın ak mı kara mı önüne düşünce görürsün.

5. “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
bir deyimin içerisinde kullanılmıştır?
A) Bahçe ile ev arasında bir toprak yol vardı.
B) Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu.
C) İyi davranışlarıyla arkadaşlarına yol gösteriyordu.
D) Erzurum’a gitmek için bu yolu tercih ediyorlar.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin eş
seslisi yoktur?
A) Buradan karşı kıyıya kadar yüz.
B) Pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu.
C) Bana getirdikleri sadece bir bardak çay.
D) Her akşam yarım saat kitap oku.---A---
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?
A) Yarın getirmek üzere bu kulaklığı götürebilirsin.
B) Bu anıtı görmek için çok uzaktan geldim.
C) Her akşam gölün üstünden kuş sürüleri geçer.
D) Öyküleri, şiirleri kadar güzel değildir.

    1. geldim                
    2. kini değil
    3. sevgiyi              
    4. ben
    5. paylaşmaya       
    6. dünyaya

8. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 6 – 3 – 1 – 4 – 2 – 5
B) 4 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1
C) 2 – 4 – 5 – 1 – 6 – 3
D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3 – 6

“Dün akşam sinemada güzel bir belgesel izledim.”
9. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı
yoktur?
A) Nerede       B) Ne      C) Niçin       D) Ne zaman

10. 1. Köyde kış hazırlıkları erken başladı.
2. Arkadaşı gibi o da herkese yardım ederdi.
3. Bir daha görüşemeyeceğimiz için üzülüyordu.
4. Tiyatroyu seviyor, bu yüzden altı oyun yazdı.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç
ilişkisi vardır?
A) 1 ve 2       B) 1 ve 4       C) 2 ve 3        D) 3 ve 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma”
vardır?
A) O köşklerin, yalıların yerine on beş katlı apartmanlar yapılacakmış.
B) Oyunu izleyen seyirciler oyundan övgüyle
bahsettiler.
C) Usta, dünya kadar işi on günde bitirmesi
gerektiğini söyledi.
D) Evin salonunda dikkatimi küçük, eski bir sandık
çekti.
12. Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı
vardır?
A) Bana göre maçı turuncu formalı takım kazanacak.
B) Bana iki kutu sulu boya almışlar.
C) Bana kalırsa bu tatil erken bitti.
D) Bana sorarsan üstündeki kıyafetler sana çok
yakışmış.13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlayış
gösterme” söz konusudur?
A) Gürültülü ve havasız ortamlardan uzak durmak
ister.
B) Evinin uzaklığını işe geç kalmasına bahane
olarak gösteriyordu.
C) Dünkü maçta hakem, yapılan faulü görmezlikten
geldi.
D) Onun kırıcı sözlerini heyecanına vererek
sevgiyle gülümsedi.

İçinde yazılı birkaç sayfa bile olsa atamıyorum
hiçbirini. Anılarımla onlarda yaşıyor sayıyorum kendimi. İçimi onlara döküyorum, çünkü onlar beni anlıyor.
14. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dergilerim               B) Defterlerim
C) Gazetelerim             D) Kitaplarım

15. Aşağıdakilerin hangisiyle gerçek hayatta
karşılaşılabilir?
A) Aslanın yiyeceği, bir kuşu bile doyurmaya
yetmezdi.
B) Güvercinler kırlangıca teşekkür ederek oradan
ayrıldılar.
C) Tavşanların başkanı hemen danışma kurulunu
topladı.
D) Kedi, fareyi kendine inandırmak için bir öykü
anlattı.

16. Yazarlar, söz dağarcıkları zengin olan insanlardır. Her yazar işlediği konuya ve amaca uygun kelimeleri seçer. Bunları ses ve anlam ilişkisini gözeterek ustaca kullanır. Bir ressam için renk, bir besteci için ezgi neyse, bir yazar için de kelime odur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yazarların, kelimeleri ses ve anlam ilişkilerine
göre kullandığına
B) Çok eseri olanların iyi yazar olduğuna
C) Kelimelerin yazarlar için önemli olduğuna
D) Yazarların kelime hazinelerinin geniş olduğuna

Bir köpek, ağzında kemikle bir nehrin kenarında duruyormuş. Birden sudaki yansımasını fark etmiş. O köpeğin de ağzında kemik varmış, hem de daha büyük bir kemik. Köpek ağzındaki kemiği fırlatıp, sudaki köpeğin kemiğini almak istemiş ve suya atlamış. Neredeyse boğulacakmış. Kıyıya ulaştığında ne kemik kalmış ne de kemiğin yansıması.
17. Bu parçada anlatılan köpek aşağıdakilerden
hangisiyle nitelenemez?
A) Sabırlı    B) Hırslı   C) Tecrübesiz   D) Açgözlü

Uzun süredir birbirleriyle dargın olan kartal ve baykuş, günün birinde tekrar konuşmaya başlamışlar. Baykuş, baykuş yemini; kartal da kartal yemini etmiş. Bundan sonra birbirlerine zarar vermeyecek, birbirlerinin avlarını yemeyeceklermiş.
18. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Barışmak                 B) Anlaşmak
C) Tanışmak                 D) Sözleşmek

- Geçenlerde dedemin eski evinin önünden geçtik.
- Bana o evi gösterebilir misin?
- O terkedilmiş evi mi?
- Evet, o evi hep merak etmişimdir.
- ………………………….
19. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Yeni kiraladıkları eve pazar günü taşındılar.
B) Haydi kalk o zaman, hemen gidelim.
C) Ben size bu kararımı bildirmiştim.
D) Şaşkınlığım bir kat daha artmıştı.
d e r s i m i z . c o m
Zayıf kedi “Niçin ben böyle güçsüz, bakımsızım, sen böyle şişmansın.” diye söylendi. Semiz kedi de “Sen de her gün padişahın sarayında bulunursan, türlü türlü yemekler yer benim gibi olursun.” dedi. Bu sözler zayıf kedinin aklına yattı. Bunun üzerine şişman kediyle beraber saraya gitti. Fakat padişahın bir emri üzerine yakalandı. Hayalini kurduğu güzel yemekleri asla yiyemedi. Yoksul ninenin ona vermiş olduğu yemek artıklarını da arar hâle geldi.
20. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki zayıf
kedinin durumunu ifade eder?
A) Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
B) Pişene kadar sabredip soğuyana kadar beklememek
C) Kaşıkla verip kepçeyle almak
D) Eşeğini sağlam kazığa bağlamak


1 yorum: