22 Mayıs 2013 Çarşamba

4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Sınav Soruları4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Sınav Soruları 


a.)………………………………….Kuran’ın ayetlerini toplayıp kitap haline getiren sahabedir.
b.)………………………………………..Hz Muhammed’e ilk gelen ayetlerin bulunduğu süredir.
c.)Dört büyük kitabın ilk indirilmiş olanı …………………………………..
d.)Kuran-ı Kerimdeki ilk sure………………………………………………suresidir.
e.)Kuran- baştan sona okuyup bitirmeye ……………………………..denir.
f.)…………………………………….Kuran ‘ı çoğaltan sahabedir.
g.)Kuranı Kerim’in en kısa süresi………………………………suresidir.
h.)Kuran-ı Kerim’in en kısa ayeti…………………………………ayetidir.
ı.)Yüce Allah’ın ilahi kitaplar aracılığı ile insanlar için gönderdiği ilahi yola……………………..denir.
i.)Kuran-ı Kerim’den önceki ilahi kitap  …………………………..
J.)……………………………………..Kuran-ı Kerim’i en baştan sona ezberlemiş kimsedir.
k.)……………………………………….son peygamberdir.
l.)Erdemliler Derneğinin diğer adı…………………………………………………..
m.)Hicret,Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye …………………etmesidir
n.) Surelerin başında bulunan sureleri birbirinden ayıran ayet……………………………………..
o.) Genç Muhammed’in eşi 25 yaşındayken evlendiği ……………………..dir.
p.)Hz Muhammed’in süt annesinin adı………………………………………
Peygamberlerimizin gelen ayetleri yazdırdığı vahiy katiplerinin başkanı…………………….3.) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

a.)Kuran-ı Kerim evrensel bir kitaptır çünkü…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b.)………………………………………………………………………..konularda karar verilmesi için peygamberlerle birlikte içinde gerçekleri taşıyan kitabı da indirdi.
c.)Hz Muhammed ……………………………….kaçınır ve …………………………………………karşı koyardı.
d.)Hz Muhammed’e “El Emin” demelerinin nedeni……………………………………………………………………………………….
e.)Gönderilmiş olan dört büyük kitap şunlardır:………………. , …………………… , ……………………….. , ……………………
f.)Kuran-ı Kerim ………………………sureden oluşur.En uzun süresi…………………ayetle……………………………..suresidir
g.)Kuran- Kerim……………………..ayetten oluşmuştur.En kısa ayeti olan sure ………………………suresidir.
4Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kuran’ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir.
A.)Kuran her çağda geçerlidir.
B.)Kuran aslını koruyarak günümüze kadar gelmişti.
C.)Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.
D.)Kuran sadece inanç ve ibadetten bahseder.

2.Kuraı Kerim ‘in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
A.Fatiha-Kevser                                                B.)Bakara-Nas
C.Bakara-Kevser                                               D.)Fatiha –Nas

3.Kuran-ı Kerim’in ilk ve son suresi hangi maddededoğru olarak verilmiştir.
A.fatiha-kevser                                               B.)Fatiha-Nas
C.)Bakara-Nas                                                  D.)Bakara-Kevser

4.Kuran-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.Kuran toptan bir defada indirilmiştir.
B.Kuran Kadir gecesiindirilmeye başlamıştır.
C.Kuran Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
Kuran 23 senede indirilmiştir.

5.Kuran’ın vahyedimesi kaç senede tamamlanmıştır?
A.Bir defada indirilmiş                                   C.)Yirmiüç senede
B.Bir senede                                               D.)Hz Muhammedin ömrü süresince altmış üç senede

6.) . Aşağıdakilerin hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
   a) Fatma            b) Hüseyin        c) Abdullah    d) Ümmü Gülsüm

7.)  Hz. Muhammed kaç yaşındayken peygamber olmuştur?

    a) 25                   b) 40           c) 61            d) 35

8.)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in doğum tarihidir?

A.20 Nisan 571             B.12 Nisan 571        C.20 Nisan 632        D.8 Haziran 6329.) I.Fesalli rabbike venhar   II.İnna şanieke hüvel ebter     III.Bismillahirrahmanirrahim
                                     IV.İnna ateynakel Kevser

Kevser suresinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. I-III-II-IV     B.) III-IV-I-II     C.)III-II-I-IV     D.)III-Iv-II-I


10. . İslam dini …………………,……………….. ve………………buyurur
    A kötülüğü-yalanı-düşmanlığı                    C yardımlaşmayı-doğruluğu-iyiliği
    B hileyi-aldatmayı-hainliği                        D hırsızlığı-yolsuzluğu-kavgayı


 4. sınıf Din Kültürü dersi 2. dönem 2. yazılısını indir: 4. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder