3 Mayıs 2013 Cuma

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2013


7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2013

A.   Aşağıda verilmiş kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. (20 p  )
1)     miss                      (__)                  a) gerçek
2)     ride                        (__)                  b) özlemek
3)     charming                (__)                  c) fethetmek
4)     fight                       (__)                  d) meraklı
5)     dominant                (__)                  e) bisikler, at vb. sürmek
6)     conquer                  (__)                  f) etkileyici, çekici
7)     real                        (__)                  g) kavgaetmek
8)     curious                   (__)                  h) baskın
A.   Aşağıdakicümleleri “if” (Type 0) kullanaraktekraryazınız. (10 p  )
a.   I eat much. I feel ill.
______________________________________________________________________
b.   It melts. You heat ice.
_______________________________________________________________________
A.   Aşağıdaverilmişfiilleri “used to” kullanarakyerlerineyazınız. (20)
Eat              Like             Read            Be               Travel
1)     I ……………………………………….. fairy tales, but now I read novels.
2)     She ………………………………………..to Istanbul for work, but now she go to Ankara.
3)     We ………………………………………….good friend, but now we didn’t see each other.
4)     I ………………………………………………….meat, but now I eat fish.
5)     They ………………………………….watching Horror film , but now they watch romantic movies.
1)   Where are you from?
-       ……………………………..
a)     It is 8 o’clock.
b)    My name is Zerrin.
c)     I am from Istanbul.
d)    I am 13 years old.
2)   – The movie is very funny, ……………………?
-  Yes it is very funny.
  a) does it
 b) did it
c) is it
d)isn’t it
3)   Aşağıdakilerdenhangisiönericümlesideğildir?
a)     Let’s make a cake for your birthday party
b)    Shall we play football?
c)     Why do you go to a doctor?
d)    How about going to cinema?
4)   - ………………is that man?
a)     Why
b)    What
c)     When
d)    Who
5)   “I called her yesterday, ………………..?”
a)     didn’t I
b)    did I
c)     do I
d)    don’t I

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder