8 Mayıs 2013 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

A. METNE DAYALI SORULAR
                  (HER SORU 4 PUAN)

                   AĞIR İŞÇİ
         Soğuktan üşüyen ellerini ovuşturdu. Gözü oturduğu bankın önündeki Arnavut kaldırımına takılmış, derin düşüncelere dalmıştı.
         Yıllardır emek verdiği döküm atölyesinde kendisine yol verilmişti. Zamanında başkalarından daha fazla çalışmış ve patronuna iyi paralar kazandırmıştı. Artık yaşlandığı için ağır işlerde yetersiz kaldığı söylenmişti kendisine. Tıpkı yıllarca sahibine yıllarca hamallık yapıp yaşlanınca çiftlikten kovulan bir eşek gibi…
          Sırtındaki tonlarca yükün ağırlığıyla beyninde düğümlenen sorulara yanıt aramaya çalıştı. Evde çocuklar aş ister, ekmek ister, yemek ister, doktor ister… ister de ister. Bu kara kış gününde kim kendisine iş verir, nasıl bir iş yapabilir, ihtiyacı olan gelire nasıl kavuşur? Gözlerinin altında sarkan halka halka torbacıklardan iki üç damla yaş süzüldü.
         Bankın arkalığından güç alarak ağır ağır doğruldu ve parkın kapısına yöneldi. Şimdi eve gidecek, sevgili eşiyle içine düştüğü bu zor durumu paylaşacak ve birlikte bir çözüm arayacaklardı.
                                         Ahmet AKAN
                                (Bu sınav için yazılmıştır.)


1. Metnin kahramanı kimdir?

………………………………………………………………………………

2. Metindeki olay nerede geçiyor?
………………………………………………………………………………

3. Metindeki olay ne zaman yaşanıyor?

………………………………………………………………………………

4. Metinde abartı ifadesi içeren cümleyi yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Metinde karşılaştırma ifadesi içeren cümleyi yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.Metinde betimleme ifadesi içeren bir tane cümle yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. “Yıllardır emek verdiği döküm atölyesinde kendisine yol verilmişti.” cümlesinde geçen “yol verilmek” deyiminden ne anlıyorsunuz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        
B.ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
  (HER SORU 4 PUAN)

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır?
A. bahçeli                         B. ıssız
C. ılık                               D. sargı

9. “Onun nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz.” cümlesinin öznesi, aşağıdaki adıllardan hangisidir?
A. sen                             B. siz
C. ben                             D. biz

10. “Ufukta kara göründü.” cümlesinde geçen “ufuk” sözcüğünün anlamına uygun cümle, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?
A. Ufuktaki gemi ağır ağır bize yaklaşıyordu.
B. Öğretmenimiz yeni bilgilerle ufkumuzu açtı.
C. Babamın ölümü bir anda ufkumu kararttı.
D. Ufuk, okula ödevlerini yapmadan gelmiş.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde “göz” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A. Gözlerindeki mutluluk pırıltısının farkındayım.
B. Bağ yolunda Neşe’nin gözüne sinek kaçmış.
C. Taze balığın gözleri parlak olur.
D. Onun bisikletinde gözüm yok.

12. “Çok çalıştı, ama başarılı oldu.” cümlesindeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisini yaparak giderilir?
A. “Çok” ve “çalıştı” kelimelerini yer değiştirerek
B.“ama” sözcüğü yerine “lâkin” sözcüğü kullanarak
C. “çok” sözcüğünü “ama” sözcüğünden sonra kullanarak
D. “ama” kelimesi yerine “ve” kelimesini kullanarak

13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım, hem de çekim eki almıştır?
A. boynuna                       B. merdivende
C. öğrenciye                     D. deneyci


14. “Bu aşırı süs ve lüks ………………………………….. vazgeç artık.” tümcesi nasıl tamamlanırsa anlamlı olur?
A. hayranlığını          B. hayranlığına
C. hayranlığında                 D. hayranlığından


15. “Giysilerindeki ahenk yüzüne yansımıştı.” tümcesinde,altı çizili sözcüğün yerine, aşağıdakilerden hangisi yazılırsa, cümlenin anlamı değişmez?
A. uyum                           B. güzellik
C. pırıltı                            D. şirinlik


16.     “ Oya Buse’ye:
         - Haydi seninle Ezgi’nin evine gidelim. Belki orada Sıla da vardır, dedi.”
         Yukarıdaki metinde kullanılan “sen” adılı, hangi kişinin yerine kullanılmıştır?
A. Oya                             B. Buse
C. Ezgi                             D. Sıla


17. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A. koyun – et                    B. kuş – gaga
C. öküz – boynuz               D. tavuk – kanat


18. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi doğrudur?
A. TC                              B. Prof
C. Mah.                           D. T.B.M.M.


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A. En güzel mevsim ilkbahardır.
B. Senin iyi birisi olduğunu düşünüyorum.
C. Yaz, en sıcak mevsimdir.
D. Sana kırmızı eşarp yakıştı.


20. “Taksiden inen kadın( ) yabancısı olduğu mahallede önce kısa bir süre durakladı( ) düşündü ve ne yapacağına karar verdi(  )”
         Yukarıdaki  anlatımda, yay ayraç içerisine, sırası ile hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A. (,)(,)(.)                        B.(.)(,)(.)
C. (,)(.)(.)                       D.(,)(,)(?)


21. “Kardeşim biraz üşütmüş.” tümcesindeki eylemin zamanı nedir?
A. şimdiki zaman                B. gelecek zaman
C. geçmiş zaman               D. geniş zaman

22. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışmanın yararını vurgulamaktadır?
A. Üzüm üzüme baka baka kararır.
B. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C. İki karpuz, bir koltuğa sığmaz.
D. İşleyen demir pas tutmaz.


23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece(ünlü) düşmesine uğramış bir kelime vardır?
A. Tartının ayarı bozulmuş.
B. Karnına top gelmiş.
C. Tıraşın çok güzel olmuş.
D. Biletimi kitabın arasına koydum.


24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad kullanılmıştır?
A. Onun böyle davranacağını düşünemedim.
B. Dün, takımının yenilmesine çok üzülmüş.
C. Babam masanın kırık ayağını onardı.
D. Aşağıya indiğimde arkadaşlarımı gördüm.


25. “kurt – peşinde – yoruldu – avının – çok – yaşlı – koşarken”
         Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda, baştan üçüncü sırada hangi sözcük bulunur?
A. kurt                             B. peşinde
C. yoruldu                        D. avının

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder