1 Mayıs 2013 Çarşamba

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

KİTAP
Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk  hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır.
Sözün kısası  kitabı her yönü ile severim. Anlattıklarına dalıp gitmekten, yapraklarına dokunmaktan taze mürekkebin kokusunu almaktan çevrilen yaprakların çıkardığı hışırtıdan hoşlanırım. Odamdan dışarı çıktığım zamanlar, yanıma küçük boyda bir kitap almayı hiç unutmam. Ne olacağı bilinmez ki? Kalabalık içinde insanın içine ansızın yalnızlık çökebilir.
                                                                                                  
 Suut    Kemal   YETKİN
                                                                                                                Düşünceni ToprağıS O R U L A R

1.Yazara göre kitap okumanın faydaları nelerdir? (5 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 Yazarın odasından çıkarken yanına kitap almasının nedeni nedir?( (5 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Yazar kitapları hangi yönlerden sevmektedir? (5 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Yukarıdaki parçanın ana fikrini yazınız.  (5 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.  Aşağıdaki fiilleri yapısına göre inceleyiniz.(basit/türemiş/birleşik) (5 puan)

Basit
Türemiş
Birleşik
Gel

AğlaGözlükKapıcıAtıverdiBaşvurdu

 6. “Ağlamak ” Fiilini şimdiki zaman kipinde çoğul kişilere göre çekiniz ? (5 puan)

      1. çoğul:                      2. çoğul:                     3. çoğul:
  


7.  Aşağıda verilen cümlelerden öznel olanın başına Ö, nesnel olanın başına N yazınız. (10 puan)

(………..)Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır
(………..)Kuşların en güzeli kanaryadır.
(………..) Kağıtları 2 cm genişliğinde kesti.
(………..)Okumamak en kötü hastalıktır.
(………..)Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı. 


8.“ Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.” cümlesindeki fiilin kipi, kişisi ve biçimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (10 puan)
 
  A) Görülen Geçmiş Zaman - 1. Çoğul Şahıs – Olumsuz      B) Gelecek Zaman - 3. Çoğul Şahıs – Olumsuz
  C) Geniş Zaman - 2. Tekil Şahıs – Olumsuz                      D) Şimdiki Zaman - 3. Çoğul Şahıs– Olumsuz

9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? (10 puan)

A) Arabalar                          b) Evde                       c) kapıcı                   d)Çocuk

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? (10 puan)

A) Cam                 b Diş.                                     c) Heyecan.             d) Renk.

11.   1. indirmek isteyenlerdir       2. ileriye gitmesini       3. İstemeyenler     
         4. Onu                                   5.  İnsanın                    6.  hayvan seviyesine
Yukarıda kelime ve kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? (10 puan)
A) 5-2-3-4-6-1                 B) 5-6-1-2-4-3                C) 4-2-3-5-6-1                     D) 2-3-5-6-4-1
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) kavramlar bir arada kullanılmıştır? (10 puan)
A)   En sonunda bu duygusal sahne sona erdi.
B)   Oğlunu hasta görmek, adamcağızı korkutmuştu.
C)   Kötülerin yanında dünyada iyi yürekli insanlarda yok değil.
D)   Küçük kardeşinin durumu ne olacak.

13.
Bahçede çiçekleri suluyordu( ) Bir arı gelmesin mi( ) Etrafı  dolandı( ) bir çiçeğe kondu ( ) tekrar uçmaya başladı( )     Hasan ALAY
Üstteki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (10 P)
A)  ( . )  (,)  ( ,) ( ,) ( !)     B) (.)  ( !) (,) (,) (.)    C)  (.) ( !) ( .) (.) (.)    D) (?) (!) (,) (,) (.)

                                                                       Başarılar diliyorum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder