26 Mayıs 2013 Pazar

9. Sınıflar İşletme Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

   A)AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN DOĞRU OLANIN  BAŞINA  (D), YANLIŞ OLANIN  BAŞINA (Y) 
          YAZINIZ
 1. (…..)Kişinin hayatını sürdürebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
 2.  (…..)Yönetici kâr ve zarara ortak olmadığı gibi riskleri de üstlenir.
 3. (….) Üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren iktisadi birimlere işletme denir.
 4. . (….) Sermayenin tamamı yada büyük çoğunluğu devlete veya kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelere kamu işletmeleri denir.
 5. (….)Şirket alacaklarına karşı sınırsız olan şirket ortaklarına komandite ortak denir. 
 6.  (…..) Bankalar hizmet sektöründeki işletmeler sınıfına girmez.
 7. (….) Taylor’un felsefesine göre az çalışana az,çok çalışana çok ücret verilir.
 8. (….)Şirket alacaklarına karşı sınırsız olan şirket ortaklarına komandite ortak denir. 
 9. (….)İşletmelerde ufak ama sürekli gelişimi ve iyileştirmeyi ilke edinen Kaizen felsefesi, Ahilik felsefesinin temelini oluşturur.
 10. (….)İşletmelerde işe alım aşamalarında sınav ve test uygulamaları vardır. 
B) AŞAĞIDAKİ KUTU İÇERİSİNDE BULUNAN KELİMELERİ UYGUN BŞLUKLARA YAZINIZ.(  10 PUAN)

Girdi-   Hukuk -  Yönetici  -Fayda  -işkur
 1. ……………….  girişimci adına işletmeyi yöneterek mal ve hizmet üretir.
 2. Toplumda düzeni sağlayan kural,hak ve kanunların bütününe…………….denir.
 3. Bir mal ve hizmetin üretilmesine başlandığı andan mamul hale gelinceye kadar kullanılan tüm maddi ve maddi olmayan değerlere ………………..denir.
 4. Malların insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine…………….denir.
 5. İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek…………………...görevlerindendir.
C) AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.(HER SORU 6 PUAN)
 1. Bir İşetmenin oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi   zorunlu değildir?
A)girişimci                                 B)İnsan gücü
C)sermaye                                 D)Sosyal ihtiyaçlar
 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri içerisinde yer almaz?
A)girişimci                                 B)Doğa
C)sermaye                                 D)Kâr
 1.    “En az iki ,en fazla elli gerçek tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş şirkete……………………………denir.”
        Aşağıdaki işletmelerden hangisi yukarıdaki boşluğa getirilmelidir?
       A) Komandit şirket                   B)Anonim şirket              
       C)Kolektif şirket                   D) Limitet şirket   

 4 . Aşağıdakilerden hangisi işkurun görevleri arasında yer almaz?
       A)İstihdamın korunmasını sağlar
       B)işgücü piyasası verilerini toparlar
      C) işe yerleştirme yapmak
      D)İşçi isteme ve iş armanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışma yapmak

5-aşağıdakilerden hangisi oryantasyon proğramı aşamalarından değildir?
A)İşçi oryantasyonu              B)İş oryantasyonu
C)Firma oryantasyonu         D)Firma kültürü oryantasyonu
Ç)  AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI EŞLEŞTİRİNİZ(20 Puan)

İşletme sahip yada sahiplerinden sağlanan finansmana denir.
İşletme kuran bir tacirin SGK’ya   başvurması

Bilgi edinmeye dayalı ,bilgi temelli ve bilimsel birikimin kaynağı olan araştırmalardır.
İşletmelerde ki dönemsel kâr ve zararı belirleyen sayılar topluluğu


Ölçme,izeleme ve değerlendirme çalışmalarını yapar.


   Temel araştırma

ARGE

  
Güvenlik ihtiyacı                                     

     İstatistik


Öz finansman
                       


D)AŞAĞIDAKİ  KLASİK SORULARI CEVAPLAYINIZ.(20 Puan)
 
Aşağıdaki tanımları yapınız
ARGE:

Hizmet içi eğitim:


Pazarlama:Finansman:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder