8 Mayıs 2013 Çarşamba

9. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı


1) -9-8(-8+13) = ? işlemini yapınız .
2)  (123)5 sayısını onluk düzende yazınız?
3)  20, 33 ve 45 sayılarının  ebob u kaçtır?
4)10! Sayısını asal çarpanlarına ayırınız?
5)Ayrıntıları 4 cm, 5 cm, 8cm olan dikdörtgenler prizmalarından küp elde etmek isteniyor.Buna göre, en az kaç prizma gerekir?
6) Dört basamaklı, 71aa sayısının, 4 ile bölünebilmesi için, “a”nın alabileceği değerleri bulunuz?
7) A,B,C sıfırdan farklı rakamlardır. Üç basamaklı AAB, BCA, CBC doğal sayıları için AAB+BCA+CBC=1887 ise A+B+C=?
 8) R de  * işlemi,a*b=a+b+2.a.b  biçiminde tanımlanmıştır.Buna göre,* işleminin yutan elemanını bulunuz.
9)F(X)=3X-2  olduğuna göre F(2)+F(1) kaçtır?
10)  642.253.3  sayısı; kaç basamaklıdır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder