26 Mayıs 2013 Pazar

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf II.Dönem III. Matematik Sınav Soruları


1. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisinin okunuşu “ bir tam yüzde yedi “ dir?
A) 1,7 B) 1,70 C) 1,07 D) 1,007

2. “ 0,094 “ ondalık kesrinin okunuşu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sıfır tam on binde doksan dört B) Sıfır tam yüzde doksan dört
C) Sıfır tam onda doksan dört D) Sıfır tam binde doksan dört
3. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) 8tam 6 bölü 10= 8,6
B) 4 tam 5 bölü 100 = 4,05
C) 6 tam 314 bölü 1000 = 6,314
D) 5 tam 42 bölü 100 = 5,402
4. 5, 4 ve 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 51,4 B) 41,5 C) 54,1 D) 45,1

5. Aşağıdakilerden ondalık kesirlerden hangisi 2 bütüne daha yakındır?
A) 0,9 B)1,09 C)1, 6 D) 1, 8
6. (iki bölü yirmi)kesrini ondalık kesir olarak nasıl yazarız?

A) 0,10 B) 0,010 C) 0,101 D) 0,110

7. ( iki tam yedi bölü yüz) ondalık kesrini virgül kullanarak nasıl yazabiliriz?

A) 2,7 B) 2,07 C) 2,70 D) 2,007

8. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 2,3 sayısına eşit değildir?

A) 2,30 B) 2 3 C) 2,300 D) 2,03

9. K= 3,424 L= 3,414 M= 3,425

Yukarıdaki K, L ve M sayılarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda sıralama nasıl olur?
B) L,K,M
10 . Şekil 5 eş parçaya bölünmüş ve 3 parçası taranmıştır. Taranan kısmı aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi ile yazabiliriz? A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8

11. 0,75 ondalık kesrini aşağıdaki kesirlerden hangisi ile gösteremeyiz?
A) üç bölü dört B) iki bölü dört C) yetmiş beş bölü yüz D) altmış bölü seksen

12. Yandaki şekilde taranmış birim karelerin oluşturduğu bölgeyi ondalık kesir olarak nasıl gösterebiliriz?( Şekilde gösterilen taranmış alan 20'de 11'dir)


A) 0,5 B) 0,50 C) 0,55 D) 0,05

13. Rakamları tekrarlanmayan, tam kısmı bir ve kesir kısmı iki basamaklı en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,02 B) 1,20 C) 0, 12 D) 0,21

14. 2,36 - 0,874 - 1,017 - 2,246 ondalık kesirlerinin küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,874 <1,017 style="color:#000000;">
15. 4,025 ondalık kesrinin onda birler ile yüzde birler basamaklarındaki rakamlarını yer değiştirdiğimizde aşağıdaki sayılardan hangisini elde ederiz?
A) 4,250 B) 0,425 C) 4,502 D) 4,205

16. Aşağıdaki çevirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 250cm= 2m 50cm
B) 4003mm= 4m 3 mm
C) 145dm= 1m 45 dmD) 3m = 30 dm

17. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi en büyüğüdür?

A) 30 dm B) 30 hm C) 30 mm D) 30 m

18. Kalemimin boyu 9 cm uzunluğundadır. Sıramın uzunluğu da 12 kalem boyunda olduğuna göre sıramın uzunluğu kaç cm’dir?

A) 108 cm B) 21cm C)180 cm D )210 cm
19. Bir araç gideceği yolun ’sini gitmiştir. Daha gideceği 420 km yol vardır. Bu yolun tamamı kaç km dir?
A) 1890 km B) 540 km C) 92km C) 185 km

20. Eşkenar üçgen şeklindeki bahçemizin çevresine 2 sıra tel çektik. Kullandığımız tel 324 m olduğuna göre bahçemizin bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

A) 81m B) 162m C) 108m D) 54m
21. Kenar uzunlukları 20 cm ve 17 cm olan bir dikdörtgenin çevresi, bir kenar uzunluğu 18 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha uzundur?
A) 2cm B)4cm C) 19 D) 1cm

22. Bir eşkenar üçgen ile dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenin kısa kenarı 10 m, uzun kenarı 20 m olduğuna göre üçgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.
A) 20m B) 10m C) 60m D) 30m

23. Çevresi 1200 m olan karenin bir kenarı kaç dam’dir?
A) 300dam B) 3 dam C)30 dam D)3000dam

24. Bir üçgenin C açısı 35°, B açısı 75° ise A açısı kaç derecedir?
A) 180 B)70 C) 80 D)75
25. Aşağıdaki çevirmeleri yapınız
128 cm= …1...m…28…….cm25dm=…2…..m ……5…dm4000m=…4………..km50 dam=…500……m200m=…20………dam200m=…2……..hm200m=…0,200….km veya 0,2km veya (binde ikiyüz)km500mm=……0,500...m veya 0,5 m veya (binde beşyüz) m

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder