3 Mayıs 2013 Cuma

7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1 . Aşağıdaki noktalardan hangisi y = 4x – 1 doğrusu üzerinde değildir?(10p)
A) (0, –1)  B) (3, 1)  C) (–1, –5)  D) (2, 7)
2- 1’den 10’a (10 dahil) kadar olan doğal sayılar aynı özelliklere sahip birer kağıda yazılıyor ve kağıtlar bir torbanın içine atılıyor. Bu torbadan rastgele bir kağıt çekiliyor.Çekilen kağıttaki sayının tek veya asal sayı olma olasılığı nedir ?( 20 p )
3- A={1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? ( 10 )
4 .6.1.4.2.8.5.7  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?(10p)
A) 5!                      B) 6!                      C) 7!                      D) 8
5-7! = A  ise
 9!’in  A  cinsinden değeri nedir?(10p)
A) 17A                  B) 72A                  C) 90A                D) 120A
6- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(10p)
A) P( 10,2 ) = 90                                               B) P(  4,3 ) = 12
C) P( 5,0 ) = 1                                                    D) P( 8,1 ) = 8
7-K( -3, -2) noktası koordinat düzleminde, kaçıncı bölgededir?
A) I                        B) II                       C) III                      D) IV
8-( 3,1 )  noktası    2ax + 3y = 21   doğrusunun üzerinde olduğuna göre ‘a’ kaçtır?
A ) 1                      B ) 2                       C ) 3                       D ) -1
9- 12,14,16,16,18,22,28,30,30,32,35 sayı dizisinin ;
a. Aritmetik ortalama,
b. Mod (tepe değer),
c.Medyan (ortanca),
d. Çeyrekler açıklığı değerlerini bulunuz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder