6 Mayıs 2013 Pazartesi

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.
 Kurtarılmış Kudüs: …………………………………..……             Ramayana: ………………………………………..
Alp Er Tunga: ………………………………………                      Kaybolmuş Cennet: …………………………….
İgor: …………………………………………………                       Üç Şehitler: ………………………………………

2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
 Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere ….…………………… denir.
Mesneviler aruz ölçüsünün ………………….. kalıplarıyla yazılır.
Karagöz ve Hacivat, hayalî ya da ………………………..……. adı verilen kişilerce oynatılır.
………………………………………………………………,  köylülerin uzun kış gecelerinde eğlenmek, vakit geçirmek için ortaya koydukları oyunlardır.
 3. “Ecel büke belimizi
     Söyletmeye dilimizi
     Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun”
                                        (Yunus Emre)
Yukarıdaki dizelerin kafiyesini, redifini, kafiye şemasını ve hangi ölçüyle yazıldığını bulunuz.
 4. Gevheri der işler hata
    Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu
                                           (Gevheri)
Yukarıdaki şiirin konusu bakımından türünü bulunuz.
 5. Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Nûş ettim (içmek) güneşin akan rengini.” dizesinde geçen söz sanatını bulunuz.
 6. Karagöz oyununun fasıl bölümü hakkında bilgi veriniz.
 7. Durum hikâyelerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
 8. Göç destanında hâkim olan zihniyet nedir? Açıklayınız.
 9. Türk tiyatrosu kaça ayrılır? Açıklayınız.
 10. Halk hikâyelerinin özelliklerinden dört tane yazınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder