3 Mayıs 2013 Cuma

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2012-2013 Öğretim Yılı)


8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2012-2013 Öğretim Yılı)

1-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. . ( 2×6= 12 puan)
 (    ) Güneş en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.
(    ) Çevremizi aydınlatıp maddeleri görmemizi sağlayan enerji çeşidine ışık denir.
(     ) Doğada kendiliğinden ışık yayan cisimlere yapay, insanlar tarafından üretilen ışık kaynağına ise doğal ışık kaynağı denir.
(    ) Dünya’nın en içteki katmanı ateş küredir.
 (    ) TEMA Vakfı erozyonu önlemek için çalışan bir örgüttür.
(     ) Taş kürenin diğer adı da yerkabuğudur.
2)Aşağıda verilen sözcükleri boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.(7×2=14 puan)
Kuru fasulye – Bitkiler – Ağır Küre – Atmosfer – Su küre – toprak kirliliğine-Thomas Edison
*  ………………….. ..…..elektrik ampulünü bulan kişidir.
* Dünya’mızın en sıcak katmanı ……………………………..dir.
* Balıkların yaşadığı yerküre katmanı ……………………..………………….dır.
* Dünyamızın  etrafını saran hava tabakasına …………………..…………………..denir.
* ………………………….….……. kendi besinini kendisi üreten canlılardır.
* ……………………………….…….. uyku evresindeki canlılara örnek verilebilir
* Tarımda gereksiz ve aşırı ilaç kullanılması ……………………………………………… yol açar.

3)Dünya’nın merkezine gidildikçe sıcaklık nasıl değişir? (5 puan)
   A)Azalır          B) Değişmez       C) Artar         D)Önce artar, sonra azalır

4)Çevre kirliliğine en çok sebep olan canlı türü hangisidir? (5 puan)
   A)Hayvanlar              B) Bitkiler           C) İnsanlar             D)Mikroskobik canlılar

5)Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi hava olaylarından en az etkilenir? (5 puan)
    A ) Doktor           B ) pilot   C ) balıkçı            D ) denizci
6) Aşağıdaki araçlardan hangisi sesin şiddetini arttırmaz?  (5 puan)
A ) işitme cihazı                   B ) megafon          C ) hoparlör                       D ) ampul

7) Sınıftaki bir arkadaşınız hasta olduğunda bir süre sonra sizin de hasta olmanızın nedeni nedir? (5 puan)
a) dengesiz beslenme  b) mikroskobik canlılar          c) terleme        d) boşaltım
8)Aşağıdakilerden hangisi suyun yararlarından değildir?  (5 puan)
A) Suyun insan vücudunda besinlerin sindirilmesinde kullanılması
B)  Suyun bir çok canlının yaşam alanı olması
C)  Barajlarda sudan yararlanılarak elektrik enerjisi üretilmesi
D)  Sellerin, erozyona neden olması

9) Dünya’mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır? (5 puan)
    A) 1/3 karalar           B) 1/5 karalar            C) 2/4 karalar                    D) 1/4 karalar
2/3 sular                    4/5 sular                   2/4 sular                             3/4 sular

10)Aşağıdaki cisimlerden hangisi hızlanan hareket  yapar ? (5 puan)
A) Atlıkarınca                         B) Güneş’in etrafında dönen Dünya
C) Yola çıkan araba                           D) Durağa giren otobüs
11)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan su kirliliğine neden olur?  (5 puan)
A ) Tarımda çok çeşitli ilaçlar kullanılması                      B ) Egzozlardan çıkan gazların havaya karışması
C ) Kanalizasyon atıklarının su kaynaklarına verilmesi   D ) Isınmada kömür kullanılması

12)   I. Sütten yoğurt, peynir yapımı.
II.Hamurun mayalanması
III. Ekmeğin küflenmesi
IV. Ölen canlıların çürümesi
V. Verem, tetanoz gibi hastalıkların ortaya çıkması.
Yukarıdaki olaylara neden olan canlılar hangileridir ? (5 puan)
A) insanlar                 B) hayvanlar         C) bitkiler                  D) mikroskobik canlılar

13)‘’Beril ile Beyza hafta sonlarında halk oyunları öğrenmek için kursa gidiyorlar.’’
Buna göre, Beril ile Beyza’nın halk oyunları kursundaki arkadaşları ile oluşturdukları topluluk aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 PUAN )
A)Vakıf                                                                             B)Resmi Kurum
C)Grup                                                                            D)Dernek
14)Aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişki yanlış verilmiştir?(5 Puan)
a)deprem-doğal afet           b) köprü—doğal unsur           c)rüzgar—hava olayı            d)sel—doğal afet

15) Bir elmayı ikiye böldüğümüzde Dünya’nın katmanlarına benzer bir görüntüyle karşılaşırız. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu katmanlar Dünya’nın hangi katmanlarıyla eşleştirilebilir?(7 PUAN )
                1                             2                       3
A.)  ateş küre        ağır küre              taş küre
B.) ateş küre          taş küre               hava küre
C.)  ateş küre         taş küre               su küre
D.)  ağır küre          ateş küre            taş küre
16)Erozyonu önlemek için neler yapabiliriz? Maddeler halinde yazınız.(7 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder