6 Mayıs 2013 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yazılıya Hazırlık Testleri



1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kim, ne zaman, nereye” sorularına cevap veren öğeler vardır?
 A)      Gözlerim bozulduğu için artık uzağı net göremiyorum.
B)      Soruların birkaçını çözerken oldukça zorlandım.
C)      Yolcular dinlenme yerinde biraz yorgunluk attılar.
D)      Sular ve elektrikler her gün kesiliyor.
E)       Öğrenciler bayram tatilinde Uludağ’a gideceklermiş.


 2-“Öldürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı yormak” anlamında kullanılmıştır?
 A)      Onun müziğe olan ilgisini öldürdünüz.
B)      Bütün günü boş işlerle öldürdük.
C)      Dağın tepesine çıkmak bizi öldürdü.
D)      Ekonomik ambargo birtakım sanayi kollarını öldürdü.
E)       Havanın kurak gitmesi bitkilerin çoğunu öldürdü.

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” kelimesi “uygun gelmek” anlamındadır?
 a)       Sizin ev yolun hangi tarafına düşüyor?
b)       Bu tablo, bu duvara fena düşmedi.
c)       Yaramaz çocuk, balkondan düşmüş.
d)       Öyle bir yere düşmüş ki çıkması mümkün değil.
e)       Elindeki kalem yere düştü.
 4. “Sıcak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
 a)       Geçen hafta havalar daha sıcaktı.
b)       Sıcak yemekleri fazla sevmem.
c)       Demir sıcak olduğu için eline alamadı.
d)       Adamın sıcak davranışları hoşuma gitti.
e)       Soba sıcaktı, kimse sobaya yaklaşmıyordu.

 5.”Bardağın yarısı boş diyeceğine ‘yarısı dolu.’ deyiver.” Sözünü söyleyen biri için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
 a)       Olayların hep iyi yönünü görür.
b)       Olayları şahsi ölçülere göre değerlendirir.
c)       Olayları değerlendirirken başkalarının etkisinde kalır.
d)       Olayların daima dış yönlerini değerlendirir.
e)       Olayların sebeplerini araştırır.

 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel görüşünü yansıtmaktadır?
 A) Yazar, bu kitabında önceki eserlerinde olmayan tipleri anlatmış.
B) Sait Faik ressam olsaydı usta bir portre çizeri olurdu.
C) Sanatçımız tablolarında el ve göz figürünü işler.
D) O, roman kahramanlarını kırsal kesim insanlarından seçmiştir.
E) İstanbul, yazarın bütün öykülerinde dekor olarak kullanılıyor.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel bir anlatım” söz konusudur?
 A) Yazın, kamp için ormanlık yerler, sahiller tercih edilir.
B) Boğaziçi zamanla güzelliğinden çok şey kaybetti.
C) Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en çok yağış alan bölümüdür.
D) Yunus’un şiirinde insanın içini ısıtan bir sıcaklık vardır.
E) Halkın en büyük eğlence kaynağı, televizyondaki yarışmalardır.

 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşma” anlamı vardır?
 A) Bunca iyiliğe teşekkür eden bir insan da mı olmayayım?
B) Yarım kalan öyküleri bitirmeyeyim mi?
C) Nerede yanlış yaptığımı öğrenmeyeyim mi?
D) istediğim kitapları getirmeyecek mi?
E) Çocuk birdenbire arabanın önüne fırlamasın mı?

 9. ”Yatmak” kelimesi hangi cümlede gerçek anlamının dı­şında kullanılmıştır?
A) Şiddetti esen rüzgâr ekinleri yatırmış.
B) Annesi bebeğini yatıramamış,
C) “Çocuğun Almanya’ya gitme işi de yattı.” diyorlar.
D) Temiz elbisesiyle bozulan arabanın altına yattı.
 E) Babası üç ay hastanede yatacakmış.

 10. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisini oluşturan sözcükler kendi başla­rına kullanılamaz?
 A) Soruma kem küm etmeden cevap vermelisin.
B) Yokuşu çıkana kadar kan ter içinde kalmıştık.
C) Buraya havadan sudan söz etmeye gelmedik.
D) Son yarışmacı da yarışı zar zor bitirmeyi başardı.
E) Ne demek istediğimizi güç bela anlayabil­diler.

1 yorum: