25 Mayıs 2013 Cumartesi

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı

1)    Masanın üzerindeki kırıntıları  toplamak için el süpürgesi kullanıldığını ya da vidaların elektrikli tornavidayla takıldı­ğını görmüşsünüzdür belki. Bunların ikisi de uzay araş­tırmaları sonucunda ortaya çıktı. Ay’a giden astronotların taş örnekleri toplamaları gerekiyordu. Ast­ronotların bunu yapabilmek için taşınabilir aletlere gereksinimi vardı. Üstelik bunlar hem hafif hem de kablosuz olmalıydı. Böylece ilk kablosuz el aleti üretildi. Daha sonra bir elektrik kaynağına bağlı kalmadan uzun süre çalışabilen, daha hafif aletler üretilmeye başlandı. Sonuçta bugün birçok yerde görebilece­ğiniz şarj edilebilen ev aletleri ortaya çıktı.

2)      Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangi­sidir?
A)Hafif ve pratik alet geliştirme çabası
B)Uzay araştırmalarının nasıl sürdürüldüğü
C)Astronotların uzaydaki çalışma biçimleri
D)Kablosuz ve şarj edilebilen aletlerin bulunuş süreci

3)     Hangi cümlede birden çok yazım yanlışı vardır?
A) Araba da birkaç eşyam kaldı.
B) Bu sınıf ta geziye katılacak.
C) Herkezi sinemaya götürdüde beni götürmedi.
D) Kirbitleri de çakmakları da unutmuşlar.


4)    Sanat;bir duygu,bir güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonunda ortaya çıkan yaratıcılık demektir.
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanat değildir?
A) Tiyatro         B) Resim
C)  Demircilik   D) Heykelcilik


5)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bir duygudan         bahsedilmiştir?
  a) yürümek       
  b)sevinmek 
  c) görmek        
  d) konuşmak


6)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ ham” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
 
A)  Hamdım,piştim,yandım.
 B)  Ham meyveyi kopardılar dalından.
 C)  Kelek turşusu ham kavundan yapılır.
 D)  Ham incir yediği için karnı ağrıdı.

 7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
    A) Hasta olduğu için okula gelemedi.
    B) Beni aradığın için çok mutlu oldum.
    C) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı.
    D) Senin için söylenecek bir çift sözüm var.


8)  Hangi cümlede ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Çok yorularak sağlığını hiçe saymıştı..
B) Umudunu son yazılıya bağlamıştı.
C) Al bayraklar dalgalandıkça mutlu olurum.
D) Marangoz çekice uzandı.9)   Aşağıdakilerden hangisinde  “süratli” kelimesinin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısının birlikte kullanılmıştır?
 A)  Yüzünden sinirli mi, sevinçli mi olduğunu anlarım.
B)  Çok hızlı yürüyorsun, biraz yavaş yürüsene!
C)  O kadar çok yemek yedi ki neredeyse patlayacaktı.
D)  Tembel tembel oturacağına biraz derslerine çalış.


10)  “Bu güzellikleri görmek için Uzungöl’e gün doğarken gelmelisin.”
          Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı  yoktur?
A) Niçin?    B)Ne Zaman?  C)Nasıl?    D)Nereye? 


11)   Bazı yazarlar fantastik öyküler yazmayı severler;yani gerçekte var olmayan konularla il­gili olanları. Bunların beğenilmesinin nedeni, bu öykülerde sürpriz ögelerinin yer alması­dır. Düş gücünüzü ve özellikle de yaratıcılığınızı kullana­rak siz de bu tür yazılar yazabilirsiniz.
        Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüğün görevi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A)Düşüncenin yönünü değiştiren ifade
B)Açıklayıcı ve destekleyici ifade
C)Önem belirten ifade
D)Özel veya genel durum bildiren ifade  
12)  Bir çocuk düşünde, ırmağın kıyısında koca­man bir çiçek gördü. Arkadaşlarına sevgiyle bakıyordu çiçek. Sonra şiddetli bir rüzgâr sesi gel­di dışarıdan ve bir ağaç devrildi gürültüyle. Çocuk uyandı bu gürültüye.
      Yukarıdaki metinde hangi sanat kullanılmıştır?
         A)Benzetme
         B)Kişileştirme
         C)Konuşturma
         D)Abartma
13)Çini yapımında:
      1-Dağlardan özel bir toprak getirilir.
      2-Çini hamuru hazırlanır ve şekillendirilir.
      3-Nemli çam odunuyla tekrar fırınlanır.
      4- Özel toprak süzülür,yabancı maddelerden arındırılır.
      5-Şekillendirilen hamur kurutulur.
      6-İlk fırınlama yapılır ve desen çizilir
      
    Yukarıda çini yapımının aşamaları yanlış olarak verilmiştir.Doğru sıralama hangisi olmalıdır ?
A)1-4-3-2-5-6       B) 6-4-2-5-3-6
 C)1- 4-2-5-6 -3     D)1-4-2-5-3-6


14)  İngiltere’nin güneyindeki bir adada bulunan Stonehenge (Sıtonhenç) yaklaşık 4000 yıl önce inşa edilmiştir. Büyük bölümü yok olmuş bu yapının geriye kalan taşlarından en büyüğü 9 m uzunluğunda ve yaklaşık 45 ton ağırlığındadır. Taşlar, iç içe birkaç çember oluşturacak biçimde dizilmiştir. Bu yapı, o zamanın insanları tarafından Ay’ın ve Güneş’in hareketlerinin izlendiği bir göz­lemevi olarak da kullanılmıştır.
       Bu parçada Stonehenge ile ilgili olarak aşa­ğıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Taşlarının belirli bir düzenle yerleştirildiğine
B) Araştırma-inceleme amacıyla kullanıldığına
C) Bir kısmının günümüze kadar ulaştığına
D) Bu tür bir yapının ilk örneği olduğuna
  

15)  Hangi cümlede ismin yerini tutan sözcük(zamir) yoktur?
A) Karanlıktan o da korkardı.
B) Onun gibi milyonlarcası daha var.
C) Diğerlerinden çok farklıydı bizim için.
D) Kir ve çöp, yeryüzüne insan eliyle beraber gelmiş olmalı.16) "Kuru" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "yaş, nemli" sözcüklerinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
 A) Kapının önünde kara, kuru bir çocuk bekli­yor.
 B) Bahçedeki kuru çamaşırları toplayıp, ütüleyecekti.
 C) Bir kuru çorbayla akşama kadar dolaştık.
 D) Akıcılıktan yoksun kuru bir anlatımla kalıcılığı yakalayamaz.


17)  Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın kişisel özellikleri arasında yer almaz?
A)Saygılı  B)Hırslı C)Alçakgönüllü D)Hoşgörülü 18) Nasrettin Hoca’nın evine bir arkadaşı  misafir gelmiş.Aldığını geri vermeyen arkadaşı Nasrettin Hoca’ya “Senden bir dile­ğim var.” demiş. Hoca, adamın gene para isteyeceğini anlayarak “Dilekler karşılıklı, önce benim bir dileğim var, sen onu yerine getir, sonra kendi dileğini söyle.” demiş. Arkadaşı “Tamam.” deyince Hoca söylemiş dileğini: “Gözünü seveyim, benden borç para isteme!”
    Bu metinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Olay                                  B) Yer
C) Zaman                               D) Şahıs


19) Bil-” kelimesi, aşağıdakilerden hangisinin  eklenmesiylebilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlimanlamı­nı kazanır?
A)    –im        B) -gi         C) -inç        D) –gin20)   Aşağıdaki konuşmada kimin cümlesine ünlem işareti getirilmelidir?
Ali: Yağmur mu yağdı           
Efe: Evet, biraz önce başladı
Leyla: Tüh şemsiyemi almamışım
Gülten: Üzülme bende var
A) Ali                               B) Efe
C) Leyla                            D) Gülten
21)  Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması , yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.
       Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Toplumların bir kültür ürünü olduğuna.
B) Belli bir yazarının bulunmadığına.
C) Anlatılarak yaygınlaştığına.
D) Gerçek olayları yansıttığına.  

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül ( , ) kaldırılırsa cümlenin anlamında bir karışıklık olmaz?

a)Genç, kızla konuşmak istemiyordu.
b)Yaralı, adamın izinden yürüyor.
c)Küçük, odasına çekilip televizyon izledi.
   d)Sen, ben ve Cemil gideceğiz sadece.

23)   Ne zeki gençler vardır ki, zamanında işlerinin başında bulunmadıklarından çok zarar görmüşlerdir. Devamsızlıkları onların yeteneklerini sıfıra indirmiştir. Sizlere en büyük öğüdüm şudur: Üzerinize aldığınız bir işi zamanında yapınız. Bugünün işini yarına değil, biraz sonraya bile bırakmayınız. Biliniz ki zamanında işini yapmayan bir insan, başarı yolunu kaybetmiş demektir.                                                          
     İşlerinde başarı kazanmış olanlara bakınız. Bu adamların kronometre gibi hareket ettiklerini görürsünüz. Her şeyi zamanında yapacağınıza dair kendi kendinize söz veriniz. Sonra da verilen sözü tutmanın dürüstlüğün baş şartı olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Sözünü tutanlara karakterli insan derler. Göreyim sizi, karakter sahibi olunuz.

     Yazara göre karakterli insan diye kimlere denir?
A) Dürüst insanlara         B) Sözünü tutan insanlara
C) Çalışkan insanlara       D) İyi insanlara24)  Dilekçeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Resmi veya özel kurum ve kuruluşlara verilmek üzere yazılır.
B) Hitap cümlesiyle başlar.
C) Dilekçe,saygı bildiren’’Gereğini saygılarımla arz ederim.’’ gibi cümlelerle bitirilir.
D)  Sol alt köşeye adres yazılır.25) Eskiden bu köyde insanları horozlar uyan­dırırdı. Şimdiyse, serçeler ve diğer kuşlar gibi horozlar da bir köşeye çekilerek ses­sizce hayatlarını sürdürüyorlar.
    Bu paragraftaki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kimsenin görmeyeceği bir yere saklanmak
B)Hiçbir işe karışmadan yaşamak
C)Bir yere yerleşmek, oturmak
D)Rahatına bakmak


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder