8 Mayıs 2013 Çarşamba

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1.  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz
a. Maddelerin elektrik enerjisi kullanılarak bozunması işlemine …………………… denir.
b. Aminoasitlerin su ayrılarak birleşmesi sonucu ..………………… oluşur.
c. Metil oranj maddesi asitleri ………………….,bazları …………, tuzları ise ………………. renge boyar.
d. Dehidratasyon olayının tersi ……………………..dir
e. Basit damıtma sonucu ele geçen sıvıya ……………… denir.
 2.  Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) işareti koyunuz.
a. Elektron kazanan atom yükseltgendir.  (…..)
b. Çözünürlük; çözücü ve çözünen bileşenlerinden oluşur. (……)
c. Kaynama noktası sıvılara mahsus bir ayırt edici özelliktir.  (..…)
d. Katı – sıvı homojen karışımlar süzme ile ayrılabilirler. (……..)
e. Suda çözünen tuzlar suyun kaynama noktasının yükselmesine sebep olur. (……..)
 3.  A – B karışımı süzme ile , B – D karışımı buharlaştırma ile , B – C karışımı ayırma hunisi ile ayrılabildiğine göre;                    
 a.  A , B , C , D  maddelerinden fiziksel hallerini,     
A : …………………                            B : …………………
C : …………………                             D : …………………
b.  Hangileri homojen, hangileri heterojen karışımdır?    
A – B : …………………                     B – D : …………………
B – C : …………………
4.  Aşağıdaki verilen karışımlar hangi yöntemler kullanılarak birbirinden ayrılır?
 a. Tuz – şeker       :………………………………………………
b. Benzin – su       :………………………………………………
c. Etil alkol – su     :………………………………………………
d. Talaş – su         :………………………………………………
e. Demir tozu – bakır tozu :………………………………….
5.  X katısına ait çözünürlük sıcaklık grafiğine göre;
 a. 20 oC de 15 gram X ile doymuş çözelti hazırlamak için kaç gram su kullanılır?
b. 40 oC de 480 gram çözeltide kaç gram X katısı bulunur?
c. 60 oC de  50 gram su ile hazırlanan çözelti 20 oC ye soğutulursa kaç gram X katısı çöker?

 6.    Zn       +          →          +        NH3
Tepkimesi için yükseltgen ve indirgen maddeleri belirleyiniz. 

7.  2Na3PO4 (suda)    +    3FeCl2 (suda)    à   Fe3(PO4)2 (k)  +   6NaCl (suda) Tepkimesine ait çökelme ve net iyon denklemini yazınız. 
 (Aşağıdaki 8. – 9. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz.)
8. Doymamış tuzlu su çözeltisinde aynı sıcaklıkta bir miktar daha tuz çözünürse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) Çözeltinin kütlesi artar                  B) Çözeltinin öz kütlesi artar
C) Kaynama noktası artar                  D) Tuzun çözünürlüğü artar
E) Donma sıcaklığı düşer
9.  Aşağıdakilerden hangisi polimer madde değildir?
A) Naylon       B) Nişasta        C) Selüloz        D) Glikoz       E) PET
10.  Nötron sayısı  24 kütle numarası 42 olan elementin atom numarasını bulunuz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder