25 Mayıs 2013 Cumartesi

4. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

1.   2  1  4  2  8  4  ?  8   dizisinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
A.4    B.1    C.16    D.2

2.  5,7,0,9  rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?
A.4041    B.4491    C.4671    D.3950

3.  Aralarında 6’şar sayı fark olan üç ardışık tam sayının toplamı 782’dir.Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
A.38    B.20.    C.26    D.32

4.  A+B=30   B=A:5 olduğuna göre  3A+2B=?
A.80         B.85           C.70               D.75

5.  Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı 410’dur.Çıkan 70 ise, fark kaçtır?
A.180           B.170            C.240           D.200

6.  5 çocuk bir miktar cevizi eşit paylaşınca 4 tane artıyor.Eğer bu cevizleri 4 çocuk eşit paylaşsalardı hiç artmayacaktı.Buna göre en az kaç ceviz vardır?
A.20            B.16            C.24             D.36

7.  İki sayıdan biri diğerinin 3 katından 5 fazladır.Farkları 71 olduğuna göre ,küçük sayı kaçtır?
A.35            B.32                C.33               D.36

8.Biri diğerinin 5 katı olan iki sayının toplamı 258’dir.Büyük sayı kaçtır?
A.43              B.215               C.212                 D.2259.

9.  Hangi sayının 30 fazlasının 5 katının yarısı 1500 eder?
A.1200           B.600             C.565               D.570

10.     Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde verilmeyen sayı en büyüktür?
A.356 + _ = 1006          B.385 + _ = 705                C.223 + _ =1103               D.861 + _ = 1337

11.   Bir çiftlikte 16 tavuk kümesi,her kümeste 105 tane tavuk olduğuna göre bu çiftlikte kaç tavuk vardır?
A.1680                 B.1030                C.7085                D.2685

12.      Aşağıdaki verilen işlemlerden hangisi yanlıştır?
A.101x100=10100           B.327x10=3270                 C.45x1000=45000              D.206x100=2600

13.      1:5<a:10<3:5 sıralamasının doğru olabilmesi için a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A.7            B.6              C.3                D.2

14.    a:12 basit kesir ise a en fazla kaç olabilir?
A.1                    B.11                 C.12                     D.13

15.    405,003 kesrinin binde birler basamağında hangi rakam vardır?
A.5           B.0            C.3                 D.4

16.  Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.50 mL=0.5 L           B.60 ykr=0.6 YTL           C.3586 mL=3.536 L            D.565 g= 0.565 kg17.  1 litrelik sürahinin 1:5’i kaç mililitre su alır?
A.400           B.200            C.600            D.800

18.  Akşam 10.15’de yatan bir öğrenci sabah 7.40’da kalkmıştır.Bu öğrenci ne kadar uyumuştur?
A.8 saat 10 dakika        B.8,5 saat         C.9 saat 25 dakika         D.10 saat 15 dakika

19.  Bir adımı 60 cm olan bir öğrenci 900 m uzağındaki okulu kaç adımda gider?
A.150             B.750             C.1000                   D.1500

20.  Aşağıdaki şekillerin hangisinden simetri doğru çizilemez?
A.A               B.E                C.M                D.S

21. “Üç yüz bin altı yüz iki” sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir?
  A)  300602         B)  300002     C)  30602         D)  3000602

22.  Bir kenarı 4 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dır?
A.10                B.12                  C.8                  D.4

23.     Çember şeklindeki bir havuzun çevresi 36 cm ise yarıçapı kaç cm dir?(Pi sayısını 3 alınız)
A.12                  B.4                       C.6                 D.3

24.  Kısa kenarı 3 m,uzun kenarı 4 m olan dikdörtgenin alanı kaç metrekaredir?
A.7              B.12                C.14                D.16

25.  Aşağıda piramit ile ilgili verilen bilgilerden hangisi her zaman doğru değildir?
A.Yan yüzeyleri üçgensel bölgedir.
B.Yan yüzeylerinin birleştiği nokta tepe noktasıdır.
C.Piramit geometrik bir cisimdir.

D.Tabanı dörtgensel bölgedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder