23 Mayıs 2013 Perşembe

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 3. Yazılı


A)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların “Y” harfini koyunuz.(20 Puan)
1- (      ) Jeneratörler elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araçlardır.
2- (      ) Şiddetli darbe sonucunda  elektromıknatıslar mıknatıslık özelliğini kaybedebilirler.
3- (      ) Su miktarı %18 in altına düşerse fotosentez durur.
4- (       ) Geri dönüşüm ile çevreye hammadde kazandırılır.
5- (      ) Modifikasyonlar kalıtsaldır.

B)Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(20 Puan)
1-Nükleer enerji santrallerinde ………………………….. ve  ………………………… gibi radyoaktif elementler kullanılır.
2-Açık hava basıncını ölçen aletlere…………………………………… denir.
3-İletkenin boyu artarsa direnç ………………………………………
4-Vantilatörde …………………………………………… enerjisi…….……………………………….enerjisine çevrilir.
5-Sağlıklı bir insanın vücut………………………………………………………….36,50C dir.
C)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-200 watt gücündeki bir elektrikli alet günde 4 saat çalışırsa;
a)Bir ayda harcadığı elektrik enerjisi miktarı kaç kWh olur?
b)Elektriğin 1kWh  1,5 tl ise ayda gelen elektrik faturası kaç tl dir?(20 Puan)
-Hemofili bakımından taşıyıcı bir anne ile hasta bir babanın çocuklarının bu hastalık bakımından sağlam olma olasılığı kaçtır?
A)%0        B)%25          C)%50        D)%75
2- Işık veren ampulün harcadığı elektrik enerjisi miktarı aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?
I- Ampulün aydınlattığı alanın büyüklüğüne
II- Ampulün gücüne
III- Ampulün ışık verme süresine
A) Yalnız II                          B) I – II
C) II – III                              D) I – II – III
3- Saf kurşun katısı 327 oC’ta ve saf kalay katısı 232 oC’ta erir. Bu ifadeye göre kurşun ve kalay ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi aynıdır?
A) Erime noktaları                             B) Erime ısıları
C) 235 oC’taki halleri                         D) 328 oC’taki halleri
4- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek gösterilemez?
A) Güneş enerjisi                       B) Jeotermal enerji
C) Nükleer Enerji                        D) Rüzgar enerjisi
5- H3PO4 +   NaOH              Na3PO4 +  H2O
Denklemine göre H2O nun katsayısı kaçtır?
A)1                B)3             C)4              D)5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder