23 Mayıs 2013 Perşembe

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

S.1.)-Tek yumurta ikizi olan iki kardeşin aşağıda verilen özelliklerden hangisi kardeşler arasında farklı olabilir?
A)  Saç renkleri                 B) Kardeşlerin cinsiyetleri
C) Kardeşlerin boyları      D) Kan grupları.
S.2.)-   Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimidir?
A-) Kelvin                 B-) Kalori      D-) Atmosfer             C-) Joule
S.3.)- Aşağıda verilen olaylardan hangisi, mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüşümüne örnek değildir?
A. Sıcakların etkisiyle tutuşan otların yanması
B. Kibrit kağıdına sürtülen kibritin yanması
C. Çakmak taşı ile çakmağın yanması
D. Ellerin birbirine sürtülerek ısınması
S.4.) I-Kabın şekli                 II-Sıvı miktarı
III-Sıvının yoğunluğu    IV-Sıvının derinliği
Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?
A) Yalnız I     B) I ve II   C) III ve IV     D) I,II ve IV
.5 ) Kerim cam fanus içindeki çalar saatin sesini duyarken, cam fanusun havasını boşalttığında cam fanusun içindeki çalar saatin sesini duyamamaktadır.
Yukarıdaki deneyde Kerim’in neyi kanıtlamak istemiştir?
A)  Sesin yansıma yaptığını
B)  Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetinin azaldığını
C)  Sesin maddesel ortam olmayınca yayılamayacağını
D)  Sesin her ortamda yayılabileceğini
S.6)  “DNA”, “kromozom”, “nükleotid”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) nükleotit,  DNA,  kromozom,  gen
B) DNA,  gen,  kromozom,  nükleotit
C) nükleotit,  gen,  DNA,  kromozom
D) kromozom,  gen,  nükleotit,  DNA
S.7) İki buz kalıbı birbirine sürtüldüğünde buzların bir kısmının eridiği gözlenmiştir. Bu olay hangi enerji türlerinin birbirine dönüşümünü açıklanmaktadır?
A) Isı enerjisi – elektrik enerjisi
B) Isı enerjisi – hareket enerjisi
C) Hareket enerjisi – ısı enerjisi
D) Kimyasal enerji – hareket enerjisi
S.8) Aşağıdakilerden hangisi sert sular için verilen  yanlış  bir ifadedir?
A) Sert su, insanın diş ve kemik sağlığı açısından faydalıdır.
B)Klorlama sert suları yumuşatma yöntemlerinden biridir.
C)Sert sular enerji kaybına neden olabilir
D)Sert sular, çamaşır ve bulaşık makinelerine zarar verir.
S.9) Sağlıklı bir insan aşağıdaki frekans aralıklarından hangisindeki sesleri duyabilir?
A) 2000 — 20000 Hz       B) 70— 1000Hz
C) 10— 200 Hz                 D) 20 — 20000 Hz
S.10 ) 11 X+1     iyonu ile   7Y–3    iyonunun oluşturacağı bileşiğin formülü yazınız ….……………

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder